Evropa za građane i građanke

Program Evropa za građanke i građane ima za cilj da promoviše evropski identitet i evropsko državljanstvo. Opšti ciljevi Programa su finansiranje projekata usmerenih ka boljem razumevanju EU, njene istorije i raznolikosti, i promociji evropskog građanstva i poboljšanju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Program je podeljen u dve oblasti: evropsko sećanje i demokratski angažman i građansko sudelovanje. Cilj prvog područja je svest o istorijskom kontinuitetu, zajedničkim evropskim vrednostima i ciljevima. Svrha drugog područja je podrška demokratskom učestovanju građana u životu i razvoju u Evropi. Ukupan budžet je 187 miliona evra za period 2014-20.

Šta podržava? Ovaj EU program nudi podršku za finansiranje u dve tematske oblasti.

„Evropsko sećanje“: Ovaj deo programa usmeren je na Evropu kao na mirovni projekat. Moramo čuvati uspomene na prošlost dok gradimo budućnost. Program će podržati inicijative koje odražavaju uzroke totalitarnih režima koji su oblikovali modernu istoriju Evrope, sagledali njene referentne tačke i razmotrili različite istorijske perspektive. Sećanje na prošlost je osnovni preduslov za izgradnju svetlije budućnosti.

„Demokratski angažman i građanska participacija“: Ovaj deo programa ima za cilj da ojača razumevanje šire javnosti kako se danas oblikuju politike EU. Takođe podstiče usko učešće civilnog društva u kreiranju evropskih politika. Organizacije građana mogu da iskoriste sredstva za podsticanje i razvoj odgovornog, demokratskog građanskog angažmana šire javnosti u procesima evropskih integracija.

Ko može da se prijavi? Javna tela ili neprofitne organizacije (pravna lica) mogu da se prijave.

Evropa za građane - Evropsko sećanje: Javne lokalne / regionalne vlasti ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, udruženja preživelih i kulturne, omladinske, obrazovne i istraživačke organizacije, udruženja pobratimljenih gradova. U projekat moraju biti uključene organizacije iz najmanje jedne države članice EU. Prednost će se dati nadnacionalnim projektima.

Evropa za građane - Demokratski angažman i građanska participacija: Specifični kriterijumi se primenjuju u skladu sa različitim merama.

  • Tvinning gradova - Grad / opštine ili njihovi tvining timovi ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti. U projekat moraju biti uključene opštine iz najmanje dve zemlje koje ispunjavaju uslove, od kojih je najmanje jedna država članica EU.
  • Mreže gradova - Grad / opštine ili njihovi odbori ili mreže tvinning, drugi nivoi lokalnih / regionalnih vlasti, savezi / udruženja lokalnih vlasti, neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti. U projekat moraju biti uključene opštine iz najmanje 4 zemlje koje ispunjavaju uslove, od kojih je najmanje jedna država članica EU.
  • Projekti civilnog društva - Neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije. U projekat moraju biti uključene organizacije iz najmanje 3 zemlje koje ispunjavaju uslove, od kojih je najmanje jedna država članica EU.

Uslove finansiranja pogledajte ovde

Kontakt tačka Srbija: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je nacionalna kontakt tačka i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa Evropa za građane i građanke.

Kontakt: Sanja Atanaskovic Opacic, e-mail: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs; sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs

Pročitajte više o projektima ovde

Prilike

Trentno nema otvorenih prilika
Last updated: 25. Januar 2023. 12:50