Treći program za zdravlje 2014.-2020.

Program je glavni instrument koji koristi Evropska komisija za sprovođenje zdravstvene strategije EU. Naglašava se potreba za osiguranjem dobrog zdravlja i zdravstvene zaštite. Strategija se fokusira na glavne prioritete Komisije, kao što su: 

Poslovi, rast i ulaganja (zdravlje stanovništva i zdravstvene usluge kao produktivni faktor rasta i radnih mesta);

Unutrašnje tržište (za lekove, medicinske uređaje, prekograničnu direktivu o zdravstvenoj zaštiti i procenu zdravstvene tehnologije);

Jedinstveno digitalno tržište (uključujući e-Health);

Pravda i osnovna prava (borba protiv nejednakosti u zdravstvu)

Migraciona politika i bezbednost (spremnost i upravljanje ozbiljnim prekograničnim pretnjama zdravlju).

S budžetom od 449,4 miliona evra i u 23 prioritetna područja, Treći program za zdravlje 2014.-2020. služi za četiri specifična cilja: Promocija zdravlja, prevencija bolesti i njegovanje zdravih stilova života kroz „zdravlje u svim politikama“; zaštititi građane EU od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih pretnji; doprineti inovativnim, efikasnim i održivim zdravstvenim sistemima; te plakšati pristup visokokvalitetnoj i sigurnoj zdravstvenoj zaštiti za građane EU.

Chafea je izvršna agencija kojoj je Evropska komisija poverila za upravljanje programom zdravlja.

Šta podržava? Projekti saradnje na nivou EU, akcije koje zajedno preduzimaju zdravstvene vlasti država članica i država kandidata, funkcionisanje nevladinih tela, saradnju sa međunarodnim organizacijama.

Ko može da se prijavi? Sve zemlje EU, uključivo Srbiju, Moldaviju i Bosna i Hercegovinu. Učešće je otvoreno za širok spektar organizacija, uključujući: organe javnog sektora, posebno istraživačke i zdravstvene ustanove, univerzitete i nevladine organizacije.

Nacionalna kontakt tačka: Ministarstvo zdravlja Srbije, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Nemanjina 22-26, Beograd.

Kontakti: Ljubica PAKOVIC (ljubica.pakovic@zdravlje.gov.rs); Mersiha OMERAGIC (mersiha.omeragic@zdravlje.gov.rs)

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" imenovan je od strane Ministarstva zdravlja Srbije za sprovođenje projekata finansiranih u okviru Trećeg programa za zdravlje. U Srbiji se projektne aktivnosti sprovode u 10 oblasti.

Pročitajte više o finansiranju zdravstvenih inicijativa ovde i ko radi šta ovde u Trećem programu za zdravlje.Last updated: 30. Jun 2022. 10:36