Istraživačko novinarstvo kao lek protiv korupcije u sudstvu

Ciljevi

Opšti cilj projekta je dostupnost proverenih informacija kao mera prevencije u borbi protiv korupcije u sudstvu. Objavljivanjem imovine sudija, njihovih poslova, prihoda i prethodnog rada (presuda i slučajeva) približićemo pravosudni sistem građanima i podići nivo transparentnosti i odgovornosti sudija. 

Specifični cilj(evi):

  • Građani su kompletno i objektivno inofrmisani o najvažnijim suđenjima u zemlji u oblasti korupcije i organizovanog kriminala,
  • Inovativna baza podataka o sudijama javno dostupna novinarima za dalja istraživanja


Rezltati dosadašnjeg rada

  • Odabrani slučajevi koji će se pratiti tokom trajanja projekta
  • Objavljivanje dnevnih vesti sa suđenja
  • Objavljivanje temeljnih istraživačkih priča o najvažnijim slučajevima iz oblasti pravosuđa
  • Objavljivanje jedinstvene on-line baze o sudijama
  • Organizovanje događaja za promociju baze o sudijama
  • Promotivne aktivnosti
Last updated: 6. Maj 2021. 16:32