Preko milion maski i 700.000 pari zaštitnih rukavica stiglo iz EU u Srbiju

Preko milion maski i 700.000 pari zaštitnih rukavica stiglo iz EU u Srbiju

Preko milion maski i 700.000 pari zaštitnih rukavica stiglo iz EU u Srbiju

Preko milion maski i 700.000 pari zaštitnih rukavica stiglo iz EU u Srbiju

EU donacija od 662.000 eura turističkom sektoru za higijensku opremu i materijale

EU donacija od 662.000 eura turističkom sektoru za higijensku opremu i materijale

Isporuka zamrzivača i firžidera za čuvanje vakcina Institutu za javno zdravlje Vojvodine

Isporuka zamrzivača i firžidera za čuvanje vakcina Institutu za javno zdravlje Vojvodine

Zdravstvene ustanove širom Srbije dobile nova sanitetska vozila sa modernom opremom, zahvaljujući sredstvima Evropske unije

Zdravstvene ustanove širom Srbije dobile nova sanitetska vozila sa modernom opremom, zahvaljujući sredstvima Evropske unije

Zdravstvene ustanove širom Srbije dobile nova sanitetska vozila sa modernom opremom, zahvaljujući sredstvima Evropske unije

Zdravstvene ustanove širom Srbije dobile nova sanitetska vozila sa modernom opremom, zahvaljujući sredstvima Evropske unije

Isporuka zamrzivača i firžidera za čuvanje vakcina Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut

Isporuka zamrzivača i firžidera za čuvanje vakcina Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut

Sredstva za dezinfekciju dopremljena iz Nemačke kao deo podrške EU

Sredstva za dezinfekciju dopremljena iz Nemačke kao deo podrške EU

Donacija medicinske zaštitne opreme u sklopu Mehanizma civilne zaštite EU

Donacija medicinske zaštitne opreme u sklopu Mehanizma civilne zaštite EU

EU donacija od 662.000 eura turističkom sektoru za higijensku opremu i materijale

EU donacija od 662.000 eura turističkom sektoru za higijensku opremu i materijale

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41