U fokusu

Pobednički golovi za mladog bravara iz Ljubovije

Pobednički golovi za mladog bravara iz Ljubovije

Da stari zanati nisu pred izumiranjem, da ih je moguće prilagoditi modernim tržišnim uslovima i pretvoriti ih u uspešan biznis otkrio nam je Dragan Nikolić, mladi preduzetnik iz Ljubovije, koji se bavi proizvodnjom metalnih proizvoda. Njegova zanatsko-bravarska radnja Opiljak jedno je od brojnih preduzeća širom Srbije koje je uz finansijsku podršku Evropske unije dobilo priliku da usavrši proizvodni proces i…

Efikasnija kontrola pumpnih stanica na kanalima za odvodnjavanje

Efikasnija kontrola pumpnih stanica na kanalima za odvodnjavanje

Srbijavode mogu sada bolje da kontrolišu i daljinski upravljaju pumpnim stanicama u Surčinu i Obrenovcu i to preko sistema praćenja i kontrole koji ima kapacitet da se još razvija i poveže s branama, ustavama i mernim stanicama širom zemlje. Tokom 2020. godine, kroz RFPI projekat rekonstruisano je 6 pumpnih stanica na drenažnim kanalima u opštinama Obrenovac i Surčin. Pored radova…

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Prenošenje pravnih tekovina Evropske unije u oblast upravljanja ambalažnim otpadom u nacionalno zakonodavstvo Srbije bila je tema radionice u organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima. Radionica je održana kao završni deo projektne aktivnosti u okviru poglavlja 27 – podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u punom usaglašavanju zakona u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, imajući u vidu da je zakonodavstvo EU u toj oblasti…

Otvorena vrata dobrog kvaliteta

Otvorena vrata dobrog kvaliteta

Da je moderna tehnologija jedan od najznačajnijih aspekata za unapređenje proizvodnje i razvoj poslovanja ispričao nam je Aleksandar Savić, vlasnik preduzeća Roloplast iz Valjeva, koje se bavi proizvodnjom PVC stolarije. Ovo porodično preduzeće je zahvaljujući podršci Evropske unije nabavilo opremu koja će umanjiti troškove proizvodnje, unaprediti kvalitet i smanjiti troškove energije. Aleksandar Savić sa suprugom je dugo bio zaposlen u…

Last updated: 10. April 2021. 21:50