Kampanje

STALO NAM JE – BOLJI SMO ZAJEDNO!

Stalo nam je do Evrope, stalo nam je do Srbije i njenih građana. Bolji smo zajedno – poručuju ambasador Evropske unije i ambasadori država članica EU u Srbiji.

Paket energetske podrške Evropske unije za Srbiju

EU i Srbija zajedno pomažu ugroženim porodicama i malim i srednjim preduzećima kako bi se izborili sa energetskom krizom, poboljšavaju energetsku bezbednost Srbije i podržavaju prelazak Srbije na zelenu energiju.

Bolji smo zajedno

Sa ciljem da doprinese podizanju svesti građana Srbije o koristima pristupanja Evropskoj uniji i pomoći koju EU pruža Srbiji kroz stvaranje jače emotivne veze sa širom javnošću o temama bliskim potrebama građana, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pokrenula je kampanju “Bolji smo zajedno” u okviru inicijative #EUzaTEBE.

#Za bezbedniji život

Danas, više nego ikada, solidarnost je najcenjenija vrednost i najistaknutija na agendi EU. Evropska unija podržava Srbiju ne samo od početka pandemije već i u protekloj deceniji ulaganjima i pomoći u oblasti zdravstvene infrastrukture, blagostanja, kriza i upravljanja rizicima, obezbeđujući sigurnije i odgovornije upravljanje krizama i civilnu zaštitu u Srbiji. 

Okreni na zeleno

„Okreni na zeleno“ je nacionalna kampanja projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ o energetskoj efikasnosti kućnih aparata namenjena, prvenstveno, domaćinstvima u Srbiji, a potom i prodavcima i distributerima bele tehnike i kućnih uređaja koji troše energiju.

Znanjem menjamo svet

Znanjem menjamo svet

Znanjem menjamo sve(t) nova je nacionalna kampanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Delegacije Evropske unije u Srbiji, koja se realizuje u oktobru 2021. godine. Cilj kampanje je da predstavi najvažnije rezultate reforme obrazovanja u prethodnom periodu, kroz primere dobre prakse i predstavljanje uspeha pojedinaca koji su kroz obrazovanje stekli znanja i veštine za ostvarivanje ličnog i profesionalnog razvoja.

Za naša polja

Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede partnerski organizuju nacionalnu poljoprivrednu kampanju – „Za naša polja – #EU za poljoprivredu“, čiji je zadatak da promoviše dugogodišnju saradnju EU i Republike Srbije u sektoru poljoprivrede.

A koja je tvoja supermoć?

Delegacija Evropske unije u Srbiji postala je ponosni partner paraolimpijskog tima Srbije, pre svega, pokrivajući troškove prevoza 20 sportista, njihovih trenera i osoblja u Tokijo i podržavajući Paraolimpijski komitet Srbije u obavljanju svojih dužnosti i promovisanju sporta za sve u Srbiji.

Priče iz Srbije

Priče iz Srbije je serijal video priloga o konkretnim primerima EU pomoći i pozitivnog efekta na pojedinca i zajednicu. Oni su poljoprivrednici, sportisti, radnici u državnoj upravi, možda i vaši prijatelji ili komšije.

EU za biznis

Delegacija Evropske unije u Srbiji pokreće kampanju o EU podršci sektoru Radna mesta i ekonomski razvoj – #EUzaBiznis. Kampanja je u skladu sa krovnim sloganom #EUzaTebe.

Obrazovanje

Obrazovanje

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. Evropska unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju.

Povezanost

Povezanost

U cilju dizanja svesti javnosti o pomoći Evropske unije u oblastima saobraćaja, energetike i digitalne agende, kampanja u oblasti povezivanja usmerena je na promovisanje EU donacija i investicija u ovim oblastima, komunicirajući konkretne činjenice na jednostavan i zanimljiv način. U fokusu kampanje su se našli najuspešniji projekti finansirani iz IPA instrumenata i investicija Evropske investicione banke.

Uprava po meri svih nas

Evropska unija snažno podržava proces reforme javne uprave u Srbiji. Ta podrška traje neprekidno od 2000. godine sa više od 200 miliona evra uloženih u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Pokreni se!

Pogledaj prirodu koja te okružuje. Ona nije samo u planinama, rekama i selima koja su daleko od gradske gužve. Ona se nalazi u svakom gutljaju vode, svakom dahu i zalogaju koje uzmemo za sebe. Zato je naša zajednička misija da sačuvamo i oporavimo sve one, sa našeg prozora nevidljive reke i šume, sve životinjske i biljne vrste i smanjimo svakodnevno zagađenje koje može da ugrozi našu dobrobit i budućnost.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52