Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede partnerski organizuju nacionalnu poljoprivrednu kampanju – „Za naša polja – #EU za poljoprivredu“, čiji je zadatak da promoviše dugogodišnju saradnju EU i Republike Srbije u sektoru poljoprivrede.

Cilj ove promotivne i medijske kampanje jeste da informiše javnost u Srbiji o unapređenjima u sektoru poljoprivrede, a koja su rezultat značajnih ulaganja EU u prethodne gotovo dve decenije. Kampanja počinje sredinom septembra, tokom Sajma poljoprivrede u Novom Sadu – najvažnijeg poljoprivrednog događaja u Srbiji – i trajaće oko šest sedmica.

Projekti EU u Srbiji „Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“, „EU za oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“, „EUINFO net“ projekat, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za agrarna plaćanja, Upravom za veterinu, pripremili su bogat sadržaj.

Online stručne konferencije i vebinari, brošure i lifleti – koristiće poljoprivrednicima koji žele da se informišu o zdravlju životinja, kvalitetu hrane, konkurisanju za IPARD sredstva. Radio džinglovi, 25 video priča, i događaji sa visokim predstavnicima Vlade Srbije i Delegacije EU u nekoliko gradova – promovisaće korist koju su od bespovratnih sredstava Evropske unije imali pojedinci i institucije u Srbiji. Interaktivna kampanja na društvenim mrežama, emitovanje video priloga na RTS-u i priče o uspesima saradnje Srbije i EU, takođe će biti deo kampanje.  

IPARD – Novih 55 miliona evra

IPARD – Novih 55 miliona evra

Blizu 55 miliona evra bespovratnih sredstava namenjeno je poljoprivrednicima, koji se prijave za IPARD Meru 1. Podnošenje zahteva za podsticaje traje od 21. juna do…


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41