Sektori

Podrška Evropske unije se sprovodi u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je najveći donator u Srbiji i do sada je donirala više od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Pomoć EU Srbiji podrazumeva bespovratna sredstva i povoljne kredite, a komunicira se kroz 17 različitih sektora, a više o njima možete pogledati u nastavku.

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

EU je svetski lider u zaštiti životne sredine. U okviru Evropskog zelenog dogovora, čiji je cilj da Evropa postane klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, izrađen je plan mera u oblasti klime, cirkularne ekonomije, građevinarstva,…

Pročitaj više
9
Projekata u toku
93,7
MILIONA €
U FONDOVIMA
Poljoprivreda i hrana

Poljoprivreda i hrana

Evropska unija donirala 230 miliona evra za poljoprovredu i bezbednost hrane u Srbiji od 2000. godine.Očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, bezbednost hrane, poštovanje dobrobiti životinja, održavanje zemljišta u dobrom stanju – glavni su ciljevi…

Pročitaj više
5
Projekata u toku
18,4
MILIONA €
U FONDOVIMA
Kultura

Kultura

Očuvanje zajedničkog kulturnog nasleđa Evrope, podrška i promocija umetnosti i kreativnih industrija u Evropi nalaze se među ciljevima Evropske unije. Konkretne inicijative, poput Evropske godine kulturnog nasleđa, posvećene su tome da se svim građanima omogući…

Pročitaj više
2
Projekata u toku
172
MILIONA €
U FONDOVIMA
Saobraćaj

Saobraćaj

Od 2000. godine do danas, podrška EU sektoru saobraćaja u Srbiji dostigla je više od 420 miliona evra bespovratnih sredstava. Evropska unija podržava Srbiju kroz projekte izgradnje železničke i putne infrastrukture, modernizacije vodnih puteva, kao…

Pročitaj više
10
Projekata u toku
516
MILIONA €
U FONDOVIMA
Vladavina prava

Vladavina prava

Vladavina prava predstavlja temelj pravnog okvira Evropske unije, te igra centralnu ulogu u promociji osnovnih prava i vrednosti. Ona ima odlučujući učinak na živote svih ljudi i primenjuje se na svim nivoima vlasti. U svojim…

Pročitaj više
8
Projekata u toku
118
MILIONA €
U FONDOVIMA
Javna uprava

Javna uprava

Javna uprava je okosnica svake države, posebno u procesu pridruživanja EU, jer predvodi čitav proces evropskih integracija. U tom je procesu presudna strategija i akcioni plan reforme javne uprave (PAR), kao i program reforme upravljanja…

Pročitaj više
5
Projekata u toku
58,2
MILIONA €
U FONDOVIMA
Upravljanje migracijama

Upravljanje migracijama

Upravljanje migracijama je centralna oblast u kojoj EU pruža značajnu podršku Srbiji. EU resursima i sredstvima doprinosi unapređenje oblasti oblasti upravljanja migracijama u Srbiji, a sa ciljem dugotrajnog efekta u pogledu procesa pristupanja EU. Poseban…

Pročitaj više
0
Projekata u toku
8,2
MILIONA €
U FONDOVIMA
Zaštita zdravlja

Zaštita zdravlja

Projekti  u toku:· Podrška Zapadnom Balkanu vakcinaciji protiv COVID 19 „EU4Health: Doprinos dostupnosti i pristupu vakcinama protiv COVID-19 u Republici Srbiji“ grant Ministarstvu zdravlja (27,324 miliona evra), trajanje 18 meseci do marta 2023. · IPA…

Pročitaj više
2
Projekata u toku
6,2
MILIONA €
U FONDOVIMA
Demokratija i ljudska prava

Demokratija i ljudska prava

Evropska unija je zasnovana na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Shodno tome, EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz…

Pročitaj više
1
Projekata u toku
497
MILIONA €
U FONDOVIMA
Obrazovanje

Obrazovanje

Evropska unija najveći je partner Republike Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja. Od 2003. godine, Evropska unija donirala je više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja na svim nivoima, sa ciljem jačanja…

Pročitaj više
3
Projekata u toku
26,6
MILIONA €
U FONDOVIMA
Nauka i inovacije

Nauka i inovacije

Cilј Evropske unije (EU) u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao…

Pročitaj više
2
Projekata u toku
22,4
MILIONA €
U FONDOVIMA
Mladi i sport

Mladi i sport

Unapređenjem položaja mladih bave se brojne institucije Evropske unije, koje nastoje da mlade ljude direktno uključe u donošenje odluka na nivou EU. Evropska unija kroz omladinsku politiku podstiče učešće mladih u demokratskom životu; podržava društveni angažman mladih i teži da osigura da svi mladi ljudi na raspolaganju imaju potrebne resurse za aktivno učešće u društvu.

Pročitaj više
0
Projekata u toku
5,9
MILIONA €
U FONDOVIMA
Radna mesta i ekonomski razvoj

Radna mesta i ekonomski razvoj

Evropska unija je najveći donator i najvažniji trgovinski partner Srbije, a kompanije iz EU najveći investitori u srpsku privredu. Ukidanje trgovinskih barijera, investicije iz zemalja članicama i projekti koji imaju za cilj da povećaju konkuretnost…

Pročitaj više
4
Projekata u toku
46
MILIONA €
U FONDOVIMA
Civilna zaštita

Civilna zaštita

Podrška Evropske unije sektoru Civilne zaštite u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas. Aktivnosti u ovom sektoru podrazumevaju borbu protiv požara, sprečavanje poplava i sanaciju štete nakon…

Pročitaj više
1
Projekata u toku
5,5
MILIONA €
U FONDOVIMA
Društveno uključivanje

Društveno uključivanje

Socijalno uključivanje je jedan od proklamovanih ciljeva Evropske unije. Ono je definisano kao proces unapređenja uslova za društveno uključivanje, naročito ljudi isključenih iz društvenih procesa, kroz stvaranje mogućnosti za inkluziju, obezbeđivanje pristupa resursima, omogućavanjem da…

Pročitaj više
0
Projekata u toku
12,1
MILIONA €
U FONDOVIMA
Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Proces pomirenja leži u samim korenima evropskih integracija, izgrađenih nakon Drugog svetskog rata. Ideja o udruživanju bivših neprijatelja u potrazi za zajedničkim interesima i njihovo uključivanje u konstruktivnu i pragmatičnu saradnju postavila je temelje Evropske…

Pročitaj više
1
Projekata u toku
22,4
MILIONA €
U FONDOVIMA
Energetika

Energetika

Evropska unija je najveći donator Srbije u oblasti energetike, u koju je investirala preko 835 miliona evra bespovratnih sredstava od 2000. godine. EU u Srbiji finansira projekte čiji je cilj sigurnost snabdevanja, diversifikacija izvora…

Pročitaj više
12
Projekata u toku
174
MILIONA €
U FONDOVIMA
Last updated: 25. Januar 2023. 12:50