Sektori

Podrška Evropske unije se sprovodi u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je najveći donator u Srbiji i do sada je donirala više od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Pomoć EU Srbiji podrazumeva bespovratna sredstva i povoljne kredite, a komunicira se kroz 17 različitih sektora, a više o njima možete pogledati u nastavku.

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Srbija je podnela zahtev za članstvo u EU u decembru 2009. godine i dobila je status kandidata za članstvo u EU u martu 2012. Pregovori o pristupanju između EU i Srbije počeli su u januaru…

Pročitaj više
7
Projekata u toku
582
MILIONA €
U FONDOVIMA
Poljoprivreda i hrana

Poljoprivreda i hrana

Evropska unija donirala 230 miliona evra za poljoprovredu i bezbednost hrane u Srbiji od 2000. godine.Očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, bezbednost hrane, poštovanje dobrobiti životinja, održavanje zemljišta u dobrom stanju – glavni su ciljevi…

Pročitaj više
5
Projekata u toku
230
MILIONA €
U FONDOVIMA
Kultura

Kultura

Očuvanje zajedničkog kulturnog nasleđa Evrope, podrška i promocija umetnosti i kreativnih industrija u Evropi nalaze se među ciljevima Evropske unije. Konkretne inicijative, poput Evropske godine kulturnog nasleđa, posvećene su tome da se svim građanima omogući…

Pročitaj više
1
Projekata u toku
53
MILIONA €
U FONDOVIMA
Saobraćaj

Saobraćaj

U 2023, EU i Srbija zajednički su najavili 2,2 milijarde evra vredan finansijski paket za modernizaciju železničkog Koridora 10. Paket se odnosi na unapređenje deonice Beograd – Niš na Koridoru 10, koje će omogućiti povezanost…

Pročitaj više
9
Projekata u toku
550
MILIONA €
U FONDOVIMA
Vladavina prava

Vladavina prava

Vladavina prava predstavlja temelj pravnog okvira Evropske unije, te igra centralnu ulogu u promociji osnovnih prava i vrednosti. Ona ima odlučujući učinak na živote svih ljudi i primenjuje se na svim nivoima vlasti. U svojim…

Pročitaj više
5
Projekata u toku
184
MILIONA €
U FONDOVIMA
Javna uprava

Javna uprava

Srbija i EU su nedavno potpisale sporazum o novom paketu bespovratne pomoći EU, koji uključuje i iznos od 30 miliona evra namenjen sektorskoj budžetskoj podršci, za reformu javne uprave. Ova sredstva treba da doprinesu sprovođenju…

Pročitaj više
6
Projekata u toku
215
MILIONA €
U FONDOVIMA
Upravljanje migracijama

Upravljanje migracijama

Upravljanje migracijama je centralna oblast u kojoj EU pruža značajnu podršku Srbiji. EU resursima i sredstvima doprinosi unapređenje oblasti oblasti upravljanja migracijama u Srbiji, a sa ciljem dugotrajnog efekta u pogledu procesa pristupanja EU. Poseban…

Pročitaj više
0
Projekata u toku
158
MILIONA €
U FONDOVIMA
Zaštita zdravlja

Zaštita zdravlja

· Podrška Zapadnom Balkanu vakcinaciji protiv COVID 19 „EU4Health: Doprinos dostupnosti i pristupu vakcinama protiv COVID-19 u Republici Srbiji“ grant Ministarstvu zdravlja (27,324 miliona evra), trajanje 18 meseci do marta 2023. · IPA 2018 -…

Pročitaj više
5
Projekata u toku
516
MILIONA €
U FONDOVIMA
Demokratija i ljudska prava

Demokratija i ljudska prava

Evropska unija je zasnovana na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Shodno tome, EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz…

Pročitaj više
1
Projekata u toku
53
MILIONA €
U FONDOVIMA
Obrazovanje

Obrazovanje

Evropska unija najveći je partner Republike Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja. Od 2003. godine, Evropska unija donirala je više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja na svim nivoima, sa ciljem jačanja njegove uloge…

Pročitaj više
1
Projekata u toku
100
MILIONA €
U FONDOVIMA
Nauka i inovacije

Nauka i inovacije

Cilј Evropske unije (EU) u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao…

Pročitaj više
2
Projekata u toku
250
MILIONA €
U FONDOVIMA
Mladi i sport

Mladi i sport

Unapređenjem položaja mladih bave se brojne institucije Evropske unije, koje nastoje da mlade ljude direktno uključe u donošenje odluka na nivou EU. Evropska unija kroz omladinsku politiku podstiče učešće mladih u demokratskom životu; podržava društveni angažman mladih i teži da osigura da svi mladi ljudi na raspolaganju imaju potrebne resurse za aktivno učešće u društvu.

Pročitaj više
0
Projekata u toku
6
MILIONA €
U FONDOVIMA
Radna mesta i ekonomski razvoj

Radna mesta i ekonomski razvoj

Evropska unija je najveći donator i najvažniji trgovinski partner Srbije, a kompanije iz EU najveći investitori u srpsku privredu. Ukidanje trgovinskih barijera, investicije iz zemalja članicama i projekti koji imaju za cilj da povećaju konkuretnost…

Pročitaj više
3
Projekata u toku
55,8
MILIONA €
U FONDOVIMA
Civilna zaštita

Civilna zaštita

Podrška Evropske unije sektoru Civilne zaštite u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas. Aktivnosti u ovom sektoru podrazumevaju borbu protiv požara, sprečavanje poplava i sanaciju štete nakon…

Pročitaj više
1
Projekata u toku
250
MILIONA €
U FONDOVIMA
Društveno uključivanje

Društveno uključivanje

Socijalno uključivanje je jedan od proklamovanih ciljeva Evropske unije. Ono je definisano kao proces unapređenja uslova za društveno uključivanje, naročito ljudi isključenih iz društvenih procesa, kroz stvaranje mogućnosti za inkluziju, obezbeđivanje pristupa resursima, omogućavanjem da…

Pročitaj više
0
Projekata u toku
92
MILIONA €
U FONDOVIMA
Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi

Proces pomirenja leži u samim korenima evropskih integracija, izgrađenih nakon Drugog svetskog rata. Ideja o udruživanju bivših neprijatelja u potrazi za zajedničkim interesima i njihovo uključivanje u konstruktivnu i pragmatičnu saradnju postavila je temelje Evropske…

Pročitaj više
0
Projekata u toku
300
MILIONA €
U FONDOVIMA
Energetika

Energetika

EU je Srbiji obezbedila paket energetske podrške vredan 165 miliona evra, kako bi se građani i mala i srednja preduzeća lakše nosili sa rastućim cenama energije i zelenom tranzicijom. Dodatno je odobren 31 milion evra…

Pročitaj više
16
Projekata u toku
1000
MILIONA €
U FONDOVIMA
Last updated: 8. Jul 2024. 17:22