Kultura

Projekata u toku: 2
Završenih projekata od 2016.: 3

O sektoru

Očuvanje zajedničkog kulturnog nasleđa Evrope, podrška i promocija umetnosti i kreativnih industrija u Evropi nalaze se među ciljevima Evropske unije. Konkretne inicijative, poput Evropske godine kulturnog nasleđa, posvećene su tome da se svim građanima omogući pristup ovoj živopisnoj i raznolikoj kulturi. Osim toga, EU prepoznaje kulturu i zbog njenog šireg socioekonomskog značaja, koji zauzvrat doprinosi koheziji, inkluziji i blagostanju naših društava i zajednica.

Zaštita i promocija kulturnog nasleđa sastavni su deo misije EU u Srbiji. EU prepoznaje značaj koji srpsko kulturno nasleđe ima za Evropu i svet. Obnova Golubačke tvrđave, Franjevačkog samostana u Baču, Pirotskog Grada, sinagoge u Subotici, koja datira iz 1902, izgradnja Centra za posetioce u Lepenskom viru, rekonstrukcija Botaničke bašte „Jevremovac”, u Beogradu, obnova Narodnog pozorišta u Beogradu – neki su od najvažnijih projekata koje je EU finansirala u Srbiji. Studija konzervacije sela Gostuša, nadomak Pirota, 2016. godine dobila je nagradu EU „Evropa nostra” za kulturno nasleđe. Osim toga, konzervacija tvrđave u Baču, Paviljon „Knjaz Miloš”, iz 1907. godine, u Bukovičkoj banji, i projekat „Istraživanje i katalogizacija Državne umetničke kolekcije” bili su laureati nagrade EU „Evropa nostra” za kulturno nasleđe za 2018. Naš cilj je da podstaknemo i osnažimo što veći broj ljudi da se uključi u aktivnosti zaštite, upravljanja i pravilne upotrebe kulturnog nasleđa, kao i da osnažimo osećaj pripadanja zajedničkom evropskom prostoru.

Kreiranje i promocija kulture u današnjem interaktivnom i globalizovanom svetu idu ruku pod ruku sa medijima i digitalnim tehnologijama. Programom „Kreativna Evropa” EU podržava evropsku kinematografiju, umetnost i kreativne industrije sa ciljem otvaranja radnih mesta i podsticanja rasta, kao i radi kreiranja novih međunarodnih prilika, tržišta i publike. Republika Srbija učestvuje u ovom programu od 2014. godine. „Kreativna Evropa” je vodeći program Evropske unije u sektoru kulture i audio-vizuelne delatnosti. Desk Kreativna Evropa Srbija organizacijama, udruženjima, kompanijama i mrežama iz Srbije pruža podršku prilikom apliciranja za učešće u programu. Desk čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji je otvoren u sklopu Ministarstva kulture i informisanja. U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”.

Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,2 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Kreativna Evropa je do sada podržala tri filmska festivala u Srbiji (Evropski filmski festival na Paliću, Međunarodni festival dokumentarnog filma „Beldoks” i Festival „Slobodna zona”), kao i 20 projekata posvećenih razvoju filma i televizije. Od 2014. godine, kompanije i organizacije iz Srbije povukle su 5,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”. Do sada je 77 organizacija iz Srbije učestvovalo u 118 evropskih projekata saradnje, pri čemu su najveći broj partnerstava ostvarile sa organizacijama iz Francuske, Nemačke, Slovenije, Španije i Italije. Osim toga, 20 izdavačkih kuća iz Srbije učestvovalo je u 34 projekta za podršku književnom prevođenju, čiji je rezultat preko 300 prevoda književnih dela. Takođe, tri organizacije iz Srbije su učestvovale u četiri projekta za podršku evropskoj platformi koja nudi grantove organizacijama koje promovišu evropske stvaraoce i umetnike, naročito mlade talente, kroz programe koji pokrivaju čitavu Evropu.

Svake godine dva evropska grada dobijaju titulu Evropske prestonice kulture, što daje dodatni podsticaj lokalnoj ekonomiji i stavlja akcenat na lokalne umetnike i jedinstveno kulturno blago grada. Novi Sad će poneti ovu titulu 2022. godine. Ovo je jedinstvena platforma za razvoj kulture i kulturnih potencijala gradova, koja će podstaći kulturnu vitalnost Novog Sada i omogućiti njegovu urbanu regeneraciju, dok će istovremeno promovisati njegov međunarodni ugled i turističku ponudu.

EU uspostavlja partnerstva i sa filmskim festivalima, kulturnim izložbama, koncertima, konferencijama, umetničkim nagradama, te nagradama širom Evrope tokom čitave godine. EU sufinansira mnoge festivale i kulturne događaje u Srbiji, poput Festa i Bitefa. Srbija svake godine, u saradnji sa drugim evropskim državama, obeležava Dane evropskog nasleđa, kulturni događaj koji okuplja najveći broj učesnika u Evropi. Savet Evrope je ovu inicijativu pokrenuo 1985, a ona se od 1999. organizuje kao zajednička aktivnost sa Evropskom unijom.

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministarstvo finansija
  • Ministarstvo kulture i informisanja
  • Minstarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Zaštita i promocija kulturnog nasleđa, kao i podrška kreativnim industrijama, sastavni su deo misije EU u Srbiji. EU prepoznaje značaj koji srpsko kulturno nasleđe ima za Evropu i svet. Obnova Golubačke tvrđave, Franjevačkog samostana u Baču, Pirotskog Grada, sinagoge u Subotici, koja datira iz 1902, izgradnja Centra za posetioce u Lepenskom viru, rekonstrukcija Botaničke bašte „Jevremovac”, u Beogradu, obnova Narodnog pozorišta u Beogradu – neki su od najvažnijih projekata koje je EU finansirala u Srbiji. Studija konzervacije sela Gostuša, nadomak Pirota, 2016. godine dobila je nagradu EU „Evropa nostra” za kulturno nasleđe. Osim toga, konzervacija tvrđave u Baču, Paviljon „Knjaz Miloš”, iz 1907. godine, u Bukovičkoj banji, i projekat „Istraživanje i katalogizacija Državne umetničke kolekcije” bili su laureati nagrade EU „Evropa nostra” za kulturno nasleđe za 2018. godinu.

Republika Srbija učestvuje u programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje. U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,2 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 5,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”.

Svake godine dva evropska grada dobijaju titulu Evropske prestonice kulture, što daje dodatni podsticaj lokalnoj ekonomiji i stavlja akcenat na lokalne umetnike i jedinstveno kulturno blago grada. Novi Sad će poneti ovu titulu 2022. godine. Ovo je jedinstvena platforma za razvoj kulture i kulturnih potencijala gradova, koja će podstaći kulturnu vitalnost Novog Sada i omogućiti njegovu urbanu regeneraciju, dok će istovremeno promovisati njegov međunarodni ugled i turističku ponudu.

Podrška Evropske unije se sprovodi u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je najveći donator u Srbiji i do sada je donirala više od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno.

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26