Nacrtaj mi budućnost Evrope (umetnici u gostima)

Naziv koncepta pod kojim je Novi Sad zaslužio ovu titulu je „Četiri nova mosta“ i biće predstavljen kroz četiri različite programske celine: „Most ljubavi“, „Most slobode“, „Most nade“ i „Most duge“. Svaki most ima dva programska luka koja se bave pitanjima od suštinskog značaja za razumevanje savremenog društvenog konteksta grada. Jedan od lukova programa je „Budućnost Evrope“, koji ima za cilj promociju i razvoj dečijeg stvaralaštva i kreativnosti mladih umetnika, kao i povezivanje Novog Sada sa Evropom, kroz kulturnu razmenu dece i mladih.

Umetnički doprinos ovoj programskoj celini je zamišljen kroz projekat „Nacrtaj mi budućnost Evrope“ koja će predstaviti viziju 8 mladih umetnika na temu „Budućnost je tvoja – zamišljanje budućnosti Evrope kroz umetnički izraz“. Mural će svečano biti predstavljen 9.maja u čast obeležavanja Dana Evrope. 

Last updated: 24. Maj 2022. 14:40