Vesti

Tranzicija ka čistoj energiji

Tranzicija ka čistoj energiji

Sektor: Energetika

Poboljšanje kvaliteta vazduha direktno je povezano sa postepenim prelaskom na čiste i obnovljive izvore energije. Srbija dve trećine električne energije dobija sagorevanjem lignita. Predstoje velike…

Last updated: 10. April 2021. 11:56