Upravljanje migracijama

Projekata u toku: 4
Završenih projekata od 2016.: 8

O sektoru

Upravljanje migracijama je centralna oblast u kojoj EU pruža značaju podršku Srbiji. EU doprinosi resursima i sredstvima doprinosi Srbiji u oblasti upravljanja migracijama sa ciljem dugotrajnog efekta u pogledu procesa pristupanja EU, sa posebnim akcentom na jačanje sistema upravljanja azilom i migracijama, kao i unapređenje upravljanja granicama.


Šta obuhvata podrška EU u upravljanju migracijama?

Podrška počinje obezbeđivanjem pristupa uslugama prijema i zaštite za migrante uz veliko poštovanje prema identifikaciji ranjivih grupa kao što su deca bez pratnje i razdvojena deca. Nastojimo da ispunimo neophodne uslove za efikasnu negu u prihvatnim centrima i centrima za azil, između ostalog obezbeđivanjem prehrambenih i neprehrambenih artikala kao što su odeća i higijenski pribor.

U prihvatnim centrima i centrima za azil obezbeđen je i pristup uslugama kao što su usluge zdravstvenog i obrazovnog sistema. Na primer, migranti prolaze zdravstveni pregled od strane medicinskog tima na ulasku u prihvatne centre i centre za azil, a po potrebi se dalje upućuju u zdravstvene ustanove.

Kada je reč o obrazovanju, EU od 2015. godine kontinuirano podržava srpske institucije kako bi omogućile nesmetan pristup obrazovanju deci migrantima kroz podršku formalnom i neformalnom obrazovanju. Deca i lokalne škole su imale koristi od pomoći kroz koju se stvara adekvatno okruženje za učenje i uključivanje dece migranata u lokalni kontekst. 

Takođe treba napomenuti da EU podržava Srbiju u naporima da zaštiti svoje granice i suzbije krijumčarenje migranata, kao i u jačanju kapaciteta institucija nadležnih za upravljanje migracijama.

Pomoć EU je takođe usmerena ka lokalnim zajednicama/samoupravama koje prihvataju migrante u cilju jačanja socijalne kohezije i izgradnje kapaciteta institucija zaduženih za upravljanje migracijama. 

EU je najveći donator u oblasti upravljanja migracijama u Srbiji. Konkretno, od početak povećanih migracija u Srbiji 2015. godine, EU je pojačala svoju podršku i zemlji stavila na raspolaganje više od 130 miliona evra.Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministarstvo finansija
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova
  • Komesarijat za izbeglice i migracije
  • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Ministarstvo zdravlja
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Evropska unija (EU) najveći je donator Republike Srbije u oblasti upravljanja migracijama. Od 2015. godine, kada se Srbija suočila sa povećanim prilivom migranata, EU je Srbiji na raspolaganje stavila preko 130 miliona evra za pružanje humanitarne pomoći i zaštitu migranata, naročito dece, kao i za obezbeđivanje adekvatnih uslova u prihvatnim centrima i centrima za azil – u pogledu hrane, zdravstvene nege i obrazovanja. Pomoć EU je usmerena i na lokalne zajednice/opštine u kojima borave migranti, sa ciljem jačanja društvene kohezije, kao i na zaštitu državne granice i borbu protiv krijumčarenja migranata, te na izgradnju kapaciteta institucija koje se bave migracijama. Osim toga, EU je obezbedila više od 28 miliona evra za efikasnu kontrolu granica, čime je, zahvaljujući sigurnijim graničnim prelazima i borbi protiv ilegalnih aktivnosti, doprinela bezbednosti građana Srbije, dok je istovremeno uspostavila brže procedure za protok ljudi i robe preko granica (Integrisano upravljanje granicama ‒ IBM).

Last updated: 30. Jun 2022. 10:36