EU za efikasno upravljanje granicama

Ciljevi projekta

Ovaj projekat je osmišljen sa ciljem da produbi i proširi podršku koja se pruža Vladi Srbije kroz podršku Sektorskog budžeta IBM-a, koji je deo Ugovora o sektorskoj reformi (SRC). To je deo komplementarne podrške Sektorskom budžetu i sprovodiće se paralelno i u uskoj koordinaciji s drugim projektima koji imaju za cilj jačanje kapaciteta institucija uključenih u IBM. 

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41