Upravljanje migracijama

Projekti iz sektora

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

Granični prelaz Kotroman nalazi se između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema podacima Uprave carina Srbije. Podrška EU doprineće bržem kretanju ljudi i robe na…

Podrška poboljšanju životnih uslova najugroženijih interno raseljenih lica i povratnika

Podrška poboljšanju životnih uslova najugroženijih interno raseljenih lica i povratnika

Izrada Šengenskog akcionog plana

Izrada Šengenskog akcionog plana

Šta je Šengenski sporazum?Šengenski sporazum potpisalo je pet država Evropske unije 14. juna 1985. godine u Luksemburgu. Ovaj sporazum doveo je do toga…

EU za trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo

EU za trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo

O čemu se radi?Problemi s kojima se susreću IRL i povratnici suviše su složeni da bi ih svaka opština mogla samostalno rešiti. Ljudi prirodno gravitiraju…

Smernice za migrante – vodič kroz lavirint

Smernice za migrante – vodič kroz lavirint

EU za efikasno upravljanje granicama

EU za efikasno upravljanje granicama

Ciljevi projektaOvaj projekat je osmišljen sa ciljem da produbi i proširi podršku koja se pruža Vladi Srbije kroz podršku Sektorskog budžeta IBM-a, koji je deo Ugovora…

Podrška EU upravljanju granicama

Podrška EU upravljanju granicama

Cilj projektaCilj projekta je podrška kapacitetima za upravljanje granicom i migracijama Republike Srbije uključujući sistematsku proceduru kontrole granice, suprotstavljanje krijumčarenju migranata, trgovini ljudima i…

Izvan poglavlja: Pristupanje različitostima

Izvan poglavlja: Pristupanje različitostima

Cilj projektaCilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.Aktivnosti projektaTri interdisciplinarna seminara za studente društvenih…

Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49