Izvan poglavlja: Pristupanje različitostima

Cilj projekta

Cilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.

Aktivnosti projekta

 • Tri interdisciplinarna seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti;
 • Treninzi za kulturne i obrazovne radnike;
 • Zajedničke edukativne i kulturne aktivnosti namenjene domicilnoj i migrantskoj deci, u saradnji sa pozorišnom trupom „DAH Teatar“
 • U saradnji sa DAH Teatrom organizovanje i produkcija socijalno angažovanih pozorišnih predstava o multikulturnom nasleđu naših gradova i životu migranta;
 • Letnja škola za domicilnu i migrantsku decu;
 • Javne debate na temu promocije i poštovanja kulturalnih različitosti putem obrazovanja;


Ciljne grupe

 • 60 studenata društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti;
 • 60 nastavnika u školama kao i predavača i kulturnih radnika u OCD ili institucijama;
 • 240 srednjoškolaca iz domicilne i migrantske populacije;
 • najmanje 12.000 građana  u šest gradova;
 • 48 kompetentnih donosioca odluka u lokalnim samoupravama.
Last updated: 23. Maj 2022. 03:52