Demokratija i ljudska prava

Evropska unija je zasnovana na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Shodno tome, EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou. Kada je reč o nacionalnim programima, trenutno se sprovodi niz projekata koje finansira EU, a koji se realizuju u saradnji sa…
Pročitaj više o sektoru...

PRIČE IZ SEKTORA

Klikni ovde za još priča

Ovaj projekat zasniva se na negovanju i promociji kulturne različitosti, tolerancije, jednakosti, multikulturalizma, prihvatanja drugog i drugačijeg.

Jovana Stranjančević
Fond B92

Ovaj projekat zasniva se na negovanju i promociji kulturne različitosti, tolerancije, jednakosti, multikulturalizma, prihvatanja drugog i drugačijeg.

Jovana Stranjančević
Fond B92
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41