Vladavina prava

Vladavina prava predstavlja temelj pravnog okvira Evropske unije, te igra centralnu ulogu u promociji osnovnih prava i vrednosti. Ona ima odlučujući učinak na živote svih ljudi i primenjuje se na svim nivoima vlasti. U svojim nastojanjima da promoviše i osnaži standard vladavine prava, EU aktivno traži partnere i među državama članicama i među državama koje su u procesu pridruživanja. Trenutno se u Srbiji sprovodi deset…
Pročitaj više o sektoru...

PRIČE IZ SEKTORA

Klikni ovde za još priča

Podrška programa Evropske unije nam omogućava smanjenje broja starih predmeta, što znači da možemo efikasnije da postupamo u drugim predmetima.

Marina Ćuić
Treći osnovni sud

Podrška programa Evropske unije nam omogućava smanjenje broja starih predmeta, što znači da možemo efikasnije da postupamo u drugim predmetima.

Marina Ćuić
Treći osnovni sud
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41