Vladavina prava

Projekata u toku: 5
Završenih projekata: 15

O sektoru

Vladavina prava predstavlja temelj pravnog okvira Evropske unije, te igra centralnu ulogu u promociji osnovnih prava i vrednosti. Ona ima odlučujući učinak na živote svih ljudi i primenjuje se na svim nivoima vlasti. U svojim nastojanjima da promoviše i osnaži standard vladavine prava, EU aktivno traži partnere i među državama članicama i među državama koje su u procesu pridruživanja.

Trenutno se u Srbiji sprovodi devetnaest projekata u oblasti vladavine prava, koji su podeljeni u nekoliko podsektora: pravosuđe, osnovna prava, mediji, te borba protiv korupcije i pranja novca. Takođe, EU pruža stalnu podršku i putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kao i podršku organizacijama civilnog društva i medijima. Projekti u ovoj oblasti su usmereni na reformu, tj. izgradnju i jačanje kapaciteta Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosudnih organa, medija, kazneno-popravnih ustanova i drugih institucija.

Pravosuđe

U Strategiji EU za Zapadni Balkan jasno je naglašeno da je napredak u vladavini prava osnovni kriterijum za pristupanje zemalja kandidata. Vladavina prava znači da su svi članovi društva, uključujući i državne institucije (vladu i parlament), podjednako podložni zakonu, te da su pod nadzorom nezavisnih sudova, bez obzira na političku većinu. Zbog toga je potrebna sveobuhvatna reforma pravosudnog sistema u Srbiji, kako bi se postiglo poboljšanje u nekoliko glavnih pravaca: efikasnost, nezavisnost, odgovornost, profesionalnost i nepristrasnost.

Naš program saradnje u tim sektorima pruža Srbiji sveobuhvatan set alata za unapređenje neophodnih reformi. Međutim, ukupni uticaj i rezultati u velikoj meri su povezani sa političkom voljom za napredovanjem u ključnim područjima (npr. nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije itd.), kao i sa odgovarajućom raspodelom ljudskih i finansijskih resursa.

Na tom reformskom putu Evropska unija pruža snažnu podršku i pomoć pravosuđu Srbije. Značajno je da su poslednjih godina postignuti izvanredni rezultati na području smanjenja zaostalih predmeta i usklađivanja sudske prakse, što je u velikoj meri rezultat sistemske pomoći koju EU pruža institucijama u Srbiji.

Trenutno se u ovoj oblasti sprovodi sedam projekata koje finansira EU, u ukupnom iznosu od preko 13,5 miliona evra.

Osnovna ljudska prava

Evropska unija se zasniva na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudske slobode, demokratije, jednakosti, vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. To je razlog zašto EU aktivno podržava zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – nacionalne i regionalne. Kada je reč o nacionalnim programima, postoje brojni oblici podrške koju EU sprovodi u saradnji sa institucijama Republike Srbije, ali i s organizacijama civilnog društva, s jednim, zajedničkim ciljem: postizanje pune zaštite i poštovanja osnovnih prava svakog građanina, bez obzira na godine, pol, sposobnosti, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju.

Trenutno se u ovoj oblasti sprovodi devet projekata koje finansira EU i dva instrumenta podrške koja finansira EU, koji su namenjeni organizacijama civilnog društva i medijima (EIDHR i CSF), u ukupnom iznosu od preko 67,4 miliona evra.

Mediji i sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja i sloboda medija među ključnim su stubovima funkcionalne demokratije. Nezavisni i slobodni mediji nisu presudni samo za pružanje tačnih i pouzdanih informacija, koje građanima omogućuju da donose utemeljene odluke i aktivno učestvuju u demokratskom procesu. Oni su, takođe, presudni i za pozivanje vlada na odgovornost, kao ključni saveznici u sveobuhvatnom sprovođenju vladavine zakona.

Podrška EU ovom sektoru u Srbiji usredsređena je na nekoliko glavnih područja: postizanje okruženja koje pogoduje slobodi izražavanja i medija; osnaživanje novinarskih udruženja i medijskih profesionalaca; održivost medija; istraživačko novinarstvo; negovanje profesionalnosti i nezavisnosti medija; jačanje otpornosti medija na spoljašnje pritiske.

Trenutno je u toku jedanaest projekata koje finansira EU, ukupne vrednosti više od 3,2 miliona evra.

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan je od najvažnijih prioriteta na putu Srbije ka EU. Ova područja su suočena sa nekoliko izazova, poput potrebe da se poboljšaju rezultati istraga, optužnica i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca.

U vezi s tim, Evropska unija aktivno podržava Srbiju. Ova podrška se ogleda kroz različite projekte koje EU finansira sa jasnim, dugoročnim ciljem: sprečavanje i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji. Trenutno su u toku dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije, ukupne vrednosti gotovo 5,5 miliona evra, i jedan projekat, vredan 1,4 miliona evra, u području borbe protiv pranja novca.

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

 • Ministarstvo za evropske integracije
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo pravde
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Vrhovni kasacioni sud
 • Pravosudna akademija
 • Visoki savet sudstva
 • Agencija za borbu protiv korupcije
 • Zaštitinik građana
 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
 • Kancelarija za ljudska i manjinska prava
 • Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
 • Ministarstvo kulture i informisanja

Podrška Evropske unije vladavini prava, reformama u pravosuđu i unutrašnjim poslovima u Srbiji – dostigla je više od 163 miliona evra u periodu od 2014. do 2020. godine. Evropska unija trenutno sprovodi 19 projekata u ovoj oblasti sa ciljem da podrži funkcionisanje i jačanje vladavine prava u Srbiji. Sredstva se koriste za podršku nezavisnom i nepristrasnom pravosuđu, efikasnoj zaštiti građana i zajednica, poštovanju ljudskih prava, pravilnom sprovođenju zakona, te za podršku borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i trgovine ljudima.

Vladavina prava je ključni preduslov za mir, bezbednost i prosperitet, jer osnažuje socijalni i ekonomski kapacitet zemlje, stvara stabilno poslovno okruženje, obezbeđuje ekonomsku sigurnost i podršku potrošačima, te podstiče investicije, otvaranje radnih mesta i razvoj. Poštovanje i zaštita osnovnih ljudskih prava omogućuju stvaranje snažnog, pravednog i demokratskog društva.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije, a donacije se koriste kako bi se podstakao razvoj Srbije. Evropska unija je najveći oslonac i donator Srbije u podršci reformisanja i jačanja institucija neophodnih za funkcionisanje vladavine prava.

EU institucije/tela

Generalni direktorat za pravdu i potrošače (DG JUST)

Generalni direktorat za pravdu i potrošače (DG JUST)

Evropska jedinica za pravosudnu saradnju (EUROJUST)

Evropska jedinica za pravosudnu saradnju (EUROJUST)

Agencija Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)

Agencija Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)

EUROPOL

EUROPOL

Agencija Evropske unije za osnovna prava

Agencija Evropske unije za osnovna prava

Evropski institut za ravnopravnost polova

Evropski institut za ravnopravnost polova

Sud Evropske unije

Sud Evropske unije

Last updated: 26. Januar 2022. 13:34