Vladavina prava

EU programi

Program Justice

Ovaj Program promoviše pravosudnu saradnju u građanskim i krivičnim stvarima, pomaže obuku sudija i drugih pravnih stručnjaka i omogućava efikasan pristup pravdi pojedincima i preduzećima širom Evrope. Program takođe podržava akciju EU za suzbijanje droga. Uspostavljen je kako bi se osiguralo da se pravo Unije u potpunosti primenjuje. Ukupan budžet dodeljen programu za period 2021-2027 je 300 miliona evra.Šta podržava?…

Saznaj više
Last updated: 3. Februar 2023. 12:51