Ova web platforma jedinstveni je projekat nastao zajedničkom saradnjom Vlade Republike Srbije i Delegacije Evropske unije. Svi zainteresovani građani, studenti, preduzetnici, poljoprivrednici, umetnici, naučnici, udruženja civilnog društva ili tela državne uprave na jednom mestu mogu pronaći sve dostupne tendere i grantove koje finansira EU, uz informacije, vesti, priče i najave događanja za projekte EU u Srbiji. Web platforma nastala je u okviru projekta IPA vidljivost i komunikacija.

U fokusu

Projekat vidljivosti reforme javne uprave sa Vladom Republike Srbije u komunikacionoj kampanji

U maju 2020. napori tima projekta Vidljivost i komuniciranje RJU bili su usmereni na sprovođenje prvog meseca intenzivne komunikacione kampanje RJU. Glavni fokus kampanje bio je podrška EU reformi javne uprave. Kampanja je realizovana preko 3 odabrana predmeta: eUsluge, Reforma inspekcija i Promovisanje podrške EU reformi javne uprave u Srbiji i novog alata za onlajn monitoring, kreiranog uz podršku EU.U…

Kurs komunikacionih veština za državne službenike

U maju, u skladu sa trenutnom situacijom uzrokovanom pandemijom COVID-19, stručnjaci Projekta vidljivosti i komuniciranja RJU započeli su realizaciju obuke usmerene na poboljšanje komunikacionih veština učesnika sa akcentom na veštinama potrebnim za kriznu komunikaciju. U obuci je korišćen Cisco Webex alat za obuku koji inače koristi NAJU. Kurs se sastojao od 3 modula kreirana sa idejom da se poboljšaju komunikacione…

Mreža Natura 2000, osnovni alat za zaštitu prirode

Svetski dan zaštite prirode obeležava se svake godine na 28. jul širom sveta. Na Svetski dan zaštite prirode, ljudi bi trebalo da ulože napore kako bi zaštitili zemlju i očuvali prirodne resurse. Evropska unija već 25 godina poboljšava očuvanje biodiverziteta i održavanje prirodnih resursa kroz mrežu Natura 2000.Natura 2000 je bitan instrument politike prirode i biodiverziteta u EU koji radi…

Prevencija i borba protiv korupcije: rezultati Projekta tokom tri godine sprovođenja

Borba protiv korupcije je osnovni preduslov za pristupanje Srbije, kao zemlje kandidata, Evropskoj uniji. Vlada Srbije postavila je kao zadatak "nultu toleranciju" na korupciju. Uprkos tome, Srbija zauzima 91. mesto od 180 zemalja prema indeksu percepcije korupcije za 2019. godinu, kako je objavila organizacija Transparensi Internešnl. Indeks percepcije korupcije za 2019. godinu pokazuje da dve trećine zemalja, uključujući tu i…

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04