Više od

1500

projekata

 

17

Sektora

Više od

2,5

Milijardi evra

u proteklih 15 godina

 

6,5

milijardi evra

u povoljnim kreditima

Stranica je u fazi izrade. Za trenutnu proveru tačnosti podataka pišite na visibility@euinfo.rs.
EU za Radansku ružu
Predrag Stošić
EU za robot Lalu
Vladimir Crnojević
EU za proizvodnju lešnika
Aleksandar Mauković

Sektori

Evropska unija deluje u Srbiji u 17 različitih sektora, od poljoprivrede do digitalne budućnosti i inovacija, vladavine prava i reforme javne uprave. Svi projekti i inicijative imaju za cilj promovisanje reformi u Srbiji kako bi se ispunili evropski standardi i podrška procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Last updated: 4. Oktobar 2023. 11:25