Zaštita životne sredine

O sektoru Vesti iz sektora Projekti iz sektora

Sektor zaštite životne sredine u Evropskoj uniji je jako važan. Zaštita životne sredine mora biti integrisana u kreiranje i sprovođenje svih politika i aktivnosti Unije. EU posebnu pažnju poklanja pitanju borbe protiv klimatskih promena i za to se izdvaja oko 20% budžeta Unije za period od 2014-2020. Novi okvir za klimatsku i energetsku politiku EU do 2030. godine predviđa smanjenje emisije gasova staklene bašte za 40% u odnosu na 1990.

Osnovni načini borbe protiv klimatskih promena su dekarbonizacija, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost. Dugoročni cilj EU je smanjenje emisije gasova stakle bašte za 80 do 95% do 2050, u odnosu na 1990. godinu.

U procesu kreiranja politike životne sredine EU uzima u obzir najnovija naučna dostignuća i dostupne podatke, podržava upotrebu najboljih dostupnih tehnologija i uvažava regionalne razlike i specifičnosti različitih regiona. Za primenu i sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine potrebna su značajna ulaganja, kao i snažna i dobro opremljena administracija na nacionalnom i lokalnom nivou. Samim tim, ovaj sektor je izuzetno zahtevan u finansijskom i administrativnom smislu.

Projekti EU u oblasti životne sredine u Srbiji obezbeđuju finansijska sredstva namenjena za kvalitet vazduha, klimatske promene, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, zaštitu prirode i biodiverziteta, kontrolu industrijskog zagađenja, kontrolu hemikalija, upravljanje bukom, i zakonodavstvo (učešće javnosti u procesu donošenja odluka, kao i odgovornost za štetu prema životnoj sredini).  


Last updated: 3. Jun 2020. 14:56