Zaštita životne sredine

EU je svetski lider u zaštiti životne sredine. U okviru Evropskog zelenog dogovora, čiji je cilj da Evropa postane klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, izrađen je plan mera u oblasti klime, cirkularne ekonomije, građevinarstva, mobilnosti, održivih lanaca ishrane, biodiverziteta i uklanjanja zagađenja. Angažman Srbije, kada je reč o ostvarivanju ovih ciljeva, ima presudan značaj za proces evropskih integracija i doprineće efikasnijoj upotrebi resursâ. Prelazak…
Pročitaj više o sektoru...

PRIČE IZ SEKTORA

Klikni ovde za još priča

Kada je projekat počeo, mi smo imali svega jedan poznati gnezdeći par. Projekat nam je omogućio da već prve godine uspemo da sačuvamo gnezdo na severu Banata i da doprinesemo da se izlegu dva mladunca.

Milan Ružić
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Kada je projekat počeo, mi smo imali svega jedan poznati gnezdeći par. Projekat nam je omogućio da već prve godine uspemo da sačuvamo gnezdo na severu Banata i da doprinesemo da se izlegu dva mladunca.

Milan Ružić
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
Онлајн обуке за запослене у јавној управи о смањењу ризика од катастрофа, цивилној заштити и обнови након непогода

Онлајн обуке за запослене у јавној управи о смањењу ризика од катастрофа, цивилној заштити и обнови након непогода

Онлајн обуке на теме „Смањење ризика од катастрофа“, „Цивилна заштита“ и „Обнова након елементарне и друге непогоде“ јесу доступне на платформи Националне…

Last updated: 3. Februar 2023. 12:51