Zaštita životne sredine

Srbija je podnela zahtev za članstvo u EU u decembru 2009. godine i dobila je status kandidata za članstvo u EU u martu 2012. Pregovori o pristupanju između EU i Srbije počeli su u januaru 2014. godine. Do sada su otvorena 22 od 35 pregovaračkih poglavlja. Poglavlje 27 – Životna sredina i klima otvoreno je u decembru 2021. godine Tokom ovog procesa, Evropska unija pomaže…
Pročitaj više o sektoru...

PRIČE IZ SEKTORA

Klikni ovde za još priča

Kada je projekat počeo, mi smo imali svega jedan poznati gnezdeći par. Projekat nam je omogućio da već prve godine uspemo da sačuvamo gnezdo na severu Banata i da doprinesemo da se izlegu dva mladunca.

Milan Ružić
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Kada je projekat počeo, mi smo imali svega jedan poznati gnezdeći par. Projekat nam je omogućio da već prve godine uspemo da sačuvamo gnezdo na severu Banata i da doprinesemo da se izlegu dva mladunca.

Milan Ružić
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
Last updated: 18. Jul 2024. 11:52