Zaštita životne sredine

O sektoru

Sektor zaštite životne sredine u Evropskoj uniji je jako važan. Zaštita životne sredine mora biti integrisana u kreiranje i sprovođenje svih politika i aktivnosti Unije. EU posebnu pažnju poklanja pitanju borbe protiv klimatskih promena i za to se izdvaja oko 20% budžeta Unije za period od 2014-2020. Novi okvir za klimatsku i energetsku politiku EU do 2030. godine predviđa smanjenje emisije gasova staklene bašte za 40% u odnosu na 1990.

Osnovni načini borbe protiv klimatskih promena su dekarbonizacija, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost. Dugoročni cilj EU je smanjenje emisije gasova stakle bašte za 80 do 95% do 2050, u odnosu na 1990. godinu.


U procesu kreiranja politike životne sredine EU uzima u obzir najnovija naučna dostignuća i dostupne podatke, podržava upotrebu najboljih dostupnih tehnologija i uvažava regionalne razlike i specifičnosti različitih regiona. Za primenu i sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine potrebna su značajna ulaganja, kao i snažna i dobro opremljena administracija na nacionalnom i lokalnom nivou. Samim tim, ovaj sektor je izuzetno zahtevan u finansijskom i administrativnom smislu.

Projekti EU u oblasti životne sredine u Srbiji obezbeđuju finansijska sredstva namenjena za kvalitet vazduha, klimatske promene, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, zaštitu prirode i biodiverziteta, kontrolu industrijskog zagađenja, kontrolu hemikalija, upravljanje bukom, i zakonodavstvo (učešće javnosti u procesu donošenja odluka, kao i odgovornost za štetu prema životnoj sredini).  


Podrška Evropske unije zaštiti životne sredine u Srbiji iznosi više od 402 miliona evra od 2000. do danas. Sredstva se koriste za zaštitu voda i vodosnadbevanja, za prečišćavanje otpadnih voda, rešavanje industrijskog zagađenja i za upravljanje rizicima, za podršku zakonodavnim reformama i izgradnju kapaciteta javne uprave. Zatim, koriste se za unapređenje upravljanja otpadom, za potrebe civilne zaštite, za zaštitu vazduha i za upravljanja hemikalijama. 

Evropska unija razume da su zagađivanje životne sredine i neumerena potrošnja prirodnih resursa neodrživi i da stvaraju dugoročne troškove koji prevazilaze ekonomsku korist i ugrožavaju zdravlje i kvalitet života građana.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

EU institucije/tela

Generalni direktorat za klimatsku akciju (DG CLIMA)

Generalni direktorat za klimatsku akciju (DG CLIMA)

Generalni direktorat za životnu sredinu (DG ENV)

Generalni direktorat za životnu sredinu (DG ENV)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA)

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA)

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA)

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04