Zaštita životne sredine

Projekata u toku: 7
Završenih projekata: 13

O sektoru

EU je svetski lider u zaštiti životne sredine. U okviru Evropskog zelenog dogovora, čiji je cilj da Evropa postane klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, izrađen je plan mera u oblasti klime, cirkularne ekonomije, građevinarstva, mobilnosti, održivih lanaca ishrane, biodiverziteta i uklanjanja zagađenja. Angažman Srbije, kada je reč o ostvarivanju ovih ciljeva, ima presudan značaj za proces evropskih integracija i doprineće efikasnijoj upotrebi resursâ. Prelazak na čistu, cirkularnu ekonomiju i preduzimanje mera za zaustavljanje klimatskih promena, uz istovremeni oporavak biodiverziteta i smanjenje zagađenja, podržaće privredu i otvoriti nova radna mesta.

EU podržava Srbiju da postigne svoje ciljeve u oblasti životne sredine i da ih postepeno podigne na nivo standarda EU, uz istovremeno informisanje građana, privatnog i javnog sektora, medija itd. U proteklih 12 godina, Srbija je samo iz budžeta EU primila preko osam milijardi evra, uključujući 3,3 milijarde evra bespovratne pomoći, što EU čini daleko najvećim donatorom u Srbiji. EU je do sada uložila preko 400 miliona evra u ovaj sektor u Srbiji.

Najvažniji rezultati podrške EU Srbiji jesu merenje kvaliteta vazduha, izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda u Subotici, Šapcu, Leskovcu, Kuli i Vrbasu, te obnova sistema za vodosnabdevanje u Požarevcu, Inđiji i Petrovcu na Mlavi. U Velikom Gradištu je izgrađen potpuno nov sistem za vodosnabdevanje. EU je finansirala ugradnju sistema za odlaganje pepela i filtraciju u Termoelektrani „Nikola Tesla” (TENT). Osim toga, oprema za nadzor emisija štetnih supstanci ugrađena je u TENT A i B i u Termoelektrani „Kolubara”. Regionalne deponije su izgrađene u Pirotu, Užicu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Subotici. Sistem za upravljanje medicinskim otpadom takođe je unapređen. EU je pomogla izgradnju prve regionalne sanitarne deponije u Dubokom, kapaciteta 80.000 tona godišnje, koja opslužuje devet opština na zapadu Srbije. EU je finansirala i 10 miliona evra za sistem odbrane od poplava u Šapcu. U Subotici EU je uložila tri miliona evra u izgradnju savremenog regionalnog centra za upravljanje otpadom. Sve pomenuto je doprinelo unapređenju života stotina hiljada građana Srbije.

Emisija čvrstih čestica u vazduh u Obrenovcu i njegovom okruženju smanjena je čak šest puta. Postojeći sistemi za transport i odlaganje pepela u TENT-u takođe su modernizovani, čime je smanjena upotreba uglja. EU je, takođe, finansirala nabavku i ugradnju 28 mernih stanica i instrumenata za nadzor kvaliteta vazduha. Ulaganjem dva miliona evra za nabavku laboratorijske opreme, instrumenata i uređaja visoke tehnologije – EU je doprinela unapređenju rada Nacionalne laboratorije za analizu vode, vazduha i zemljišta.


EU radi i na podizanju svesti o životnoj sredini i promociji mera u čitavom društvu. Nacionalna kampanja „Pogledaj oko sebe ‒ Pokreni se”, Klimatski dan na Adi; kampanja za sadnju drveća sprovedena sa Fondacijom “EXIT“ podrška klimatskom karavanu i Festivalu „Grin fest” (Green Fest), te učešće u nekoliko javnih diskusija i debata – samo su deo napora EU da podigne svest građana kako bi oni postali pokretači promene na individualnom i kolektivnom nivou. EU pokazuje da čak i mali koraci, poput nošenja cegera u prodavnicu umesto kupovine plastične kese ili vožnje gradskim prevozom ili biciklom umesto automobilom, u kombinaciji sa temeljnim reformama ‒ uistinu mogu napraviti veliku razliku.

Srbija poseduje jedinstveni biodiverzitet i jedinstvena staništa u Evropi i dom je velikom broju ugroženih vrsta. EU podržava zaštitu biodiverziteta projektom „Natura 2000”. U Srpskom Krsturu, nadomak Subotice, živi jedini par orlova krstaša, ptice na grbu Republike Srbije. Populacija ove izvanredne vrste sada je tri puta veća i na putu je da se oporavi. Dosadašnja podrška EU sektoru prirode dostigla je više od četiri miliona evra.

U februaru 2020, kada je zagađenje vazduha u Srbiji svakodnevno prelazilo dozvoljene vrednosti, EU je podržala Srbiju da preduzme mere i reši ovaj problem, u nastojanju da pokaže da proces evropskih integracija može biti koristan, jer obezbeđuje ekspertizu, primere dobrih praksi i investicije.

U oblasti pogođene poplavama 2014. godine Evropska unija je uložila preko 160 miliona evra bespovratne pomoći kako bi se izgradili domovi i popravila oštećena infrastruktura.

EU i Srbija zajedno rade na podizanju svesti o zaštiti životne sredine i podstiču građane da preduzmu korake u tom smeru. EU podržava napore Srbije u ostvarenju zajedničkih ciljeva: smanjenje zagađenja, čista energija, oporavak biodiverziteta, pametna rešenja, energetska efikasnost, tranzicija na čistu energiju, cirkularna ekonomija, smanjenje upotrebe prirodnih resursa, reciklaža, uvođenje inovativnih zelenih tehnologija, zaštita ugroženih biljnih i životinjskih vrsta itd.

EU pomaže Srbiji da kreira politike, inicira reformu zakonodavstva i izgradi kapacitete pomoću više od 45 miliona evra, koliko je izdvojeno do sada. Vlada Republike Srbije, zajedno sa Evropskom unijom, radi na usklađivanju zakonodavstva i kreiranju okvira za održivu i efikasnu upotrebu prirodnih resursa, smanjenju ugljen-dioksida, otklanjanju štetnih i rasipničkih vidova ponašanja i zaštiti životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Srbija uz podršku EU radi na unapređenju kvaliteta života građana, starajući se da zakoni i politike budu usmerene na očuvanje vazduha, vode i zemljišta.

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministarstvo finansija
  • Ministarstvo zaštite životne sredine
  • Ministarstvo rudarstva i energetike
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
  • Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
  • Republički geodetski zavod

Evropska unija je svetski lider u zaštiti životne sredine. EU podržava Srbiju na putu ka zdravijoj životnoj sredini. Donirajući preko 400 miliona evra bespovratne pomoći u zaštitu životne sredine, EU je najveći donator u ovoj oblasti u Srbiji.

Uz finansijsku podršku EU, Srbija radi na razvoju i primeni planova za zaštitu životne sredine na strateškom nivou ‒ održivi sistem zaštite životne sredine koji stvara zdravije okruženje i podiže kvalitet života. 

EU institucije/tela

Generalni direktorat za klimatsku akciju (DG CLIMA)

Generalni direktorat za klimatsku akciju (DG CLIMA)

Generalni direktorat za životnu sredinu (DG ENV)

Generalni direktorat za životnu sredinu (DG ENV)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA)

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA)

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA)

Last updated: 26. Januar 2022. 13:34