EU za Zelenu agendu u Srbiji

Projekat će doprineti i naporima za dekarbonizaciju i ispunjavanje ciljeva iz Sporazuma o klimi iz Pariza, smanjenju zagađenja životne sredine - vazduha, zemljišta i voda, kao i usaglašavanju sa pravnim tekovinama EU u svih pet oblasti obuhvaćenih Zelenom agendom:

• dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija;

• cirkularna ekonomija za efikasno korišćenje resursa i industrijsku simbiozu;

• smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha;

• zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme;

• održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj. 


Last updated: 24. Maj 2022. 11:58