Nauka i inovacije

Cilј Evropske unije (EU) u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao Evropski istraživački prostor, u kom se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koji podstiče konkurentnost. Horizon Europe Na putu ka Evropskom istraživačkom prostoru, važno je da zemlјe koje pristupaju…
Pročitaj više o sektoru...

PRIČE IZ SEKTORA

Klikni ovde za još priča

 Uz pomoć EU, finansirali smo razvoj hardvera u rukavici, kako bismo napravili dovoljno kompaktnu elektroniku sa svim funkcijama koje su neophodne.

Nikola Krstić
Anoris Technologies

 Uz pomoć EU, finansirali smo razvoj hardvera u rukavici, kako bismo napravili dovoljno kompaktnu elektroniku sa svim funkcijama koje su neophodne.

Nikola Krstić
Anoris Technologies
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41