Nauka i inovacije

Projekata u toku: 2
Završenih projekata od 2016.: 4

O sektoru

Cilј EU u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao Evropski istraživački prostor, u kom se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koji podstiče konkurentnost.


Horizon Europe

Na putu ka Evropskom istraživačkom prostoru važno je da zemlјe koje pristupaju EU u potpunosti učestvuju u okvirnim programima istraživanja, kao i da preduzmu neophodne mere da se obezbedi primena Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizont Europe.

EU na polјu nauke i inovacija ne traži preuzimanje pravila EU u nacionalni pravni poredak. Neophodni su dobri administrativni kapaciteti, kao i izvrsnost u nauci da bi se uspešno sprovodili projekti istraživanja i inovacija zajedno sa partnerima iz država članica EU i međunarodnim partnerima.

U sklopu ovog sektora EU u Srbiji podstiče kvalitet nauke, kroz sprovođenje brojnih istraživanja, inovacija i povezivanja u oblasti nauke, obrazovanja i privrede, čime se povećava konkurentnosti srpske ekonomije. Kao deo zajedničkog istraživačkog prostora, srpskim naučnicima je omogućena mobilnost i usavršavanje širom EU, gde su im na raspolaganju korišćenje novih tehnologija i savremenih laboratorija. S druge strane, srpski naučni prostor, kao deo evropskog istraživačkog prostora, postaje interesantniji evropskom i svetskom naučno-istraživačkom kadru. 


Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministarstvo finansija
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj
  • Zavod za intelektualnu svojinu

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizon Europe.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici. 

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

Last updated: 24. Maj 2022. 11:58