Nauka i inovacije

Projekti iz sektora

EU za Zelenu agendu u Srbiji

EU za Zelenu agendu u Srbiji

Projekat će doprineti i naporima za dekarbonizaciju i ispunjavanje ciljeva iz Sporazuma o klimi iz Pariza, smanjenju zagađenja životne sredine - vazduha, zemljišta i voda,…

EU podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama

EU podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama

SVRHA PROJEKTA: Unapređenje kapaciteta Naučno -tehnološkog parka na osnovu najbolje međunarodne prakse u cilju pružanja efikasne podrške korisnicima u određenim fazama njihovog razvoja; Poboljšanje transfera tehnologija…

Programi podrške inovacijama malih i srednjih preduzeća

Programi podrške inovacijama malih i srednjih preduzeća

ProgramiProgram ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak…

EU za zaštitu i sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji

EU za zaštitu i sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji

O čemu se radi?Tvining predstavlja blisko partnerstvo između administracije zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i administracije jedne ili više članica Evropske unije. Svrha tvining…

Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP

Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP

Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za…

EU za razvoj poslovnih inkubatora (EUBID)

EU za razvoj poslovnih inkubatora (EUBID)

Ciljevi projektaCilj EUBID projekta je podrška postojećim i novoosnovanim poslovnim inkubatorima kako bi unapredili svoje usluge i prilagodili ih potrebama stanara. Identifikovane su dve vrste…

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52