EU podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama

SVRHA PROJEKTA: 

  • Unapređenje kapaciteta Naučno -tehnološkog parka na osnovu najbolje međunarodne prakse u cilju pružanja efikasne podrške korisnicima u određenim fazama njihovog razvoja;
  • Poboljšanje transfera tehnologija i inovacija sa univerziteta, obrazovnih i institucija koje se bave istraživanjem i razvojem u privatni sektor;
  • Promovisanje povoljnih mera politike, regulatornih, institucionalnih i operativnih uslova za razvoj i poslovanje inovativnih i tehnološki zasnovanih kompanija u Srbiji u skladu sa standardima i praksom EU.
Last updated: 3. Februar 2023. 12:51