Nauka i inovacije

EU programi

Horizont Europe

Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije koji traje od 2021-2027. Počiva na tri stuba: 1. „Izuzetna nauka“ podržava pionirske istraživačke projekte koje su sami istraživači definisali i pokrenuli preko Evropskog istraživačkog saveta (ERC). Finansira stipendije i razmene istraživača kroz aktivnosti Marie Skłodowske-Curie i ulaganja u razvoj istraživačke infrastrukture; 2. "Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost" ima…

Saznaj više
Last updated: 18. Jul 2024. 11:52