Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode

Rešavanje ovih izazova zahteva sveobuhvatan pristup, koji uključuje smanjenje rizika od katastrofa, adaptaciju na klimatske promene i istovremeno promoviše održive poljoprivredne prakse na svim nivoima. Razvoj institucionalnih i lokalnih kapaciteta unutar sektora i jačanje otpornosti na klimatske promene, ali i stvaranje novih mogućnosti i benefita za poljoprivrednike je preduslov za ubzanu implementaciju održivih praksi. Uključivanjem principa Smanjenja rizika od katastrofa i Klimatske pametne poljoprivrede u politike strategije i prakse, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, moguće je prevazići izazove i učiniti da sektor postane konkurentniji i inkluzivniji. Imajući u vidu da su mladi ljudi akteri promena i imaju ključnu ulogu u ruralnom razvoju, neophodno je obezbediti kvalitetno obrazovanje mladim poljoprivrednicima, tako da steknu potrebna znanja i veštine za stvaranje promena u svojim zajednicama. 

Glavni cilj projekta je da se blagovremeno identifikuju potencijalni rizici i sprovedu neophodne procene, uz uvođenje klimatskih pametnih praksi kako bi se osigurao održiv ruralni razvoj u zemlji.  Kroz sedam komponenti projekat ima za cilj da uvede principe klimatski pametne poljoprivrede i smanjenja rizika od katastrofa u nacionalne i lokalne politike, strategije i razvojne planove kako bi mere usmerene ka održivijoj i otpornijoj poljoprivredi bile podržane na svim nivoima upravljanja. Takođe, cilj projekta je da pruži podršku lokalnim samoupravama, savetodavnim službama i obrazovnim istitucijama u implementaciji i sprovođenju principa klimatski pametne poljoprivrede i smanjenja rizika od katastrofa u svom radu, uz jačanje multisektorske saradnje i podizanje svesti u svojim zajednicama. Jedna od oblasti projekta posvećena je postavljanju demo polja koja će poljoprivrednicima pružiti značajne uvide i informacije o  prednostima prilagođavanja svojih farmi, kako bi postale otpornije na klimatske promene.  Poljoprivrednici će imati priliku da primene principe u praksi, kao i da uvide na koje načine oni mogu korisni i važni za obezbeđivanje dugoročne produktivnosti. 

Očekivani rezultati projekta:

  • Urađena procena institucionalnih i nedostataka u kapacitetima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) u vezi sa smanjenjem i upravljanjem rizicima od elementarnih nepogoda i klimatski pametnom poljoprivredom;
  • Napravljen program razvoja kapaciteta za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi smanjenja i upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda i klimatski pametnom poljoprivredom;
  • Lokalne samouprave podržane u sprovođenju principa smanjenja i upravljanja rizicima i klimatske pametne poljoprivrede;
  • Podržano uključivanje principa smanjenja rizika i klimatske pametne poljoprivrede u program poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi;
  • Podržano uključivanje principa smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i klimatski pametne poljoprivrede u program poljoprivrednih srednjih škola;
  • Uspostavljene demonstracione parcele za praktičnu primenu mera za smanjenje rizika i klimatski pametnu poljoprivredu;
  • Realizovana obuka poljoprivrednika u vezi sa smanjenjem rizika i klimatski pametnom poljoprivredom.  
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41