Program Justice

Ovaj Program promoviše pravosudnu saradnju u građanskim i krivičnim stvarima, pomaže obuku sudija i drugih pravnih stručnjaka i omogućava efikasan pristup pravdi pojedincima i preduzećima širom Evrope. Program takođe podržava akciju EU za suzbijanje droga. Uspostavljen je kako bi se osiguralo da se pravo Unije u potpunosti primenjuje.

Ukupan budžet dodeljen programu za period 2021-2027 je 300 miliona evra.

Šta podržava?

Ko može da se prijavi? Istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, centri za obuku, državne uprave, univerziteti, neprofitne organizacije, međunarodna organizacija.

Uslove finansiranja pogledajte ovde

Last updated: 30. Jun 2022. 10:36