Multi Country Programi

Zaštita životne sredine, unapređenje zdravlja i socijalnih usluga, izgradnja sigurnijih drumova i brža železnica, zaštita od poplava, razvoj preduzetništva, promovisanje turističke ponude, brže prelaženje granica, očuvanje kulturnog nasleđa, edukacija i zapošljavanje mladih, veća konkurentnost poljoprivrede; to su samo neki od izazova i prioriteta koje Srbija i njeni građani dele sa susednim zemljama na svakodnevnoj razini. Neki identifikovani problemi se najbolje rešavaju na regionalnom nivou, gde se zajedničkim delovanjem sa drugim zemljama regiona postižu željeni rezultati uz manje troškove.

Evropska unija finansira regionalnu saradnju i to pre svega međusobnu saradnju zemalja kandidata kao što je Srbija i potencijalnih kandidata, kao i između zemalja kandidata i država članica EU sa kojima graniče. Pored toga, u budžetskom periodu 2014–2020. IPA II podržava i mere koje uključuje više zemalja (tzv. Višedržavni program). Učešće u ovim programima saradnje u regionu i sa zemljama članicama EU dobar je način pripreme za članstvo u EU i upravljanje bogatijim strukturnim fondovima. Programi regionalne saradnje imaju veliku ulogu i u podsticanju dobrosusedskih odnosa i pomirenja u regionu.

Celokupna pomoć EU-a u Višedržavnom programu u periodu 2014. -2020. iznosila je 2,98 milijardi evra. 

Pročitajte više

Višedržavni program (Multi country program) se sastoji od 4 komponente: Regionalna investiciona podrška, Programi prekogranične saradnje (INTERREG), Regionalne mreže, i Horizontalna pomoć.Regionalna investiciona podrška

Regionalna investiciona podrška usmerena je na projekte sa jasnom regionalnom dimenzijom koji pomažu društveno-ekonomski razvoj više od jednog korisnika IPA II i bave se posebno investicijskim potrebama koje se odnose na: Konkurentnost poslovanja Povezivanje korisnika i zemalja EU Zaštitu životne sredine i ublažavanje / prilagođavanje klimatskim promenama. Glavni instrumenti koji pružaju takvu podršku su: Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)Instrument za razvoj i inovacije preduzeća…

Saznaj više

Programi prekogranične saradnje (INTERREG)

Interreg je jedan od ključnih instrumenata Evropske unije koji podržava prekograničnu saradnju kroz finansiranje projekata. Njegov je cilj zajedničko suočavanje sa zajedničkim izazovima sa kojima se građani i preduzeća svakodnevno suočavaju i pronalaženje zajedničkih rješenja u oblastima kao što su zdravstvo, okoliš, istraživanje, obrazovanje, transport, održiva energija i drugo. Ključno je pronaći zaposlenje, dobiti bolju zdravstvenu zaštitu, koristiti javne ustanove ili dobiti hitnu podršku u…

Saznaj više

Regionalne mreže

Regionalne strukture i mreže promovišu regionalnu saradnju, umrežavanje i razmenu najboljih praksi kako bi se korisnicima IPA II pomoglo da se pripreme za članstvo u EU, usklade nacionalno zakonodavstvo sa pravom EU (acquis) i postepeno se prilagode standardima i praksi EU.

Saznaj više

Horizontalna podrška - Tvining i TAIEX

Ova vrsta pomoći se odnosi na pružanje praktičnih saveta i podrške od strane javne uprave pojedine članice Evropske unije javnoj upravi Srbije kako bi se obezbedilo efikasnije poštivanje evropskog zakonodavstva. Tvining projekti podrazumevaju dugoročni boravak (najmanje 12 meseci) državnog službenika iz neke države članice u istu takvu instituciju u Srbiji, na primer iz nemačkog Ministarstva životne sredine u isto takvo ministarstvo u Srbiji. Državni službenik…

Saznaj više
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41