Programi prekogranične saradnje (INTERREG)

Interreg je jedan od ključnih instrumenata Evropske unije koji podržava prekograničnu saradnju kroz finansiranje projekata. Njegov je cilj zajedničko suočavanje sa zajedničkim izazovima sa kojima se građani i preduzeća svakodnevno suočavaju i pronalaženje zajedničkih rješenja u oblastima kao što su zdravstvo, okoliš, istraživanje, obrazovanje, transport, održiva energija i drugo. Ključno je pronaći zaposlenje, dobiti bolju zdravstvenu zaštitu, koristiti javne ustanove ili dobiti hitnu podršku u prekograničnoj saradnji. U Evropi trenutno postoji 79 programa INTERREG. U periodu 2014-2020, budžet je iznosio 10,1 milijardi evra.

Od 2004. godine i države koje nisu članice EU pridružile su se INTERREG-u, što je Srbiji omogućilo da se pridruži programima teritorijalne saradnje. Trenutno Srbija sprovodi sedam prekograničnih programa sa državama svojih suseda i dva programa sa drugim državama (u Dunavskom i Jadransko-jonskom programu). Do 2016. godine preko INTERREG programa u Srbiji je finansirano više od 1000 projekata koje je implementiralo oko 700 organizacija iz Srbije, a ugovoreno je više od 220 miliona evra. Kroz realizovane projekte opremljene su bolnice, škole, vrtići, deca iz pograničnih regiona Srbije i susednih država su se takmičila u sportu, obnavljaju se crkve, sarađuju zajedničke službe za vanredne situacije i protiv droge, grade se granični prelazi, izgrađene su fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, otvorene su biciklističke staze itd.

U finansijskom periodu 2014-2020. Evropska unija je Srbiji dodelila 260 miliona evra za realizaciju devet programa. 

O programu

O učešću Srbije

Prekogranična saradnja Srbija – Bosna i Hercegovina

Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 podržava prekograničnu saradnju s ciljem promovisanja dobrosusedskih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja pograničnog područja. Program je baziran na detaljnoj analizi zajedničkih problema i zajedničkoj strategiji za njihovo rešavanje. Zajednički tematski prioriteti su zapošljavanje, zaštita životne sredine i rizicima od elementarnih nepogoda, razvoj turističke ponude, zaštita culture i prirodnog nasleđa. Ukupno sufinansiranje EU za…

Prekogranična saradnja Srbija - Bugarska

Interreg Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska je usvojen od strane Evropske Komisije u julu 2015. i finansira projekte vezane za razvoj održivog turizma, mlade i zaštitu životne sredine. Programa pokriva srpske okruge: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski, i bugarske oblasti: Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i Ćustendil. Ukupno sufinansiranje EU za Program prekogranične saradnje između Srbije…

Prekogranična saradnja Srbija - Hrvatska

Program prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska 2014-2020 fokusiran je na četiri prioriteta: poboljšanje socijalnih i zdravstvenih usluga, zaštita životne sredine i biološke raznolikosti i razvoj održive energije i energetske efikasnosti, razvoj turizma uz očuvanje kulturne i prirodne baštine, te jačanje konkurentnosti u pograničnom području.  Na srpskoj strani program pokriva 5 okruga na severozapadu Srbije: Severnu Bačku, Zapadnobačku, Južnu Bačku, Sremski i Mačvanski…

Prekogranična saradnja Srbija - Mađarska

Ovaj program odobren je u decembru 2015. i podržava projekte saradnje neprofitnih organizacija koje se nalaze u srpskim regionima Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Centralni Banat, Južni Banat i Srem, te mađarske oblasti Csongrad i Bacs- Kiskun. Program deluje pod sloganom „Dobri susedi stvaraju zajedničku budućnost“, program podržava projekte koji se bave ekološkim rizicima (npr. suša, poplava,…

Prekogranična saradnja Srbija - Severna Makedonija

Prvi program prekogranične saradnje između Srbije i Severne Makedonije koji sa jedne strane obuhvata južni deo centralne Srbije sa okruzima Jablanica i Pčinja, a sa druge strane severoistočni deo Severne Makedonije i deo Skoplja. To je dom za oko 732 000 ljudi koji žive u 30 opština. Ovaj program predstavljen je pod sloganom „Dobri prijatelji, nove mogućnosti“. Glavni prioriteti su…

Prekogranična saradnja Srbija - Crna Gora

Ovaj program obuhvata jugozapadnu Srbiju i severni i centralni deo Crne Gore. Obuhvata 10 opština u Srbiji koje se nalaze u tri okruga - Zlatiborski, Moravički i Raški i 14 opština u Crnoj Gori. Njegov cilj je povećati zapošljivost, posebno žena, mladih i starijih osoba iz ruralnog područja, poboljšati upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda, promovisati klimatske promene i poboljšati…

Prekogranična saradnja Srbija - Rumunija

Program Interreg - IPA CBC Rumunija - Srbija fokusiran je na razvoj pograničnog područja kroz poboljšanje pristupačnosti tržištu rada i podsticanje zapošljavanja, zaštite životne sredine i turizma između regionalnih i lokalnih javnih vlasti, škola i obrazovnih ustanova, privrednih komora, nevladinih organizacija, muzeja i kulturnih institucija. Srpska strana uključuje Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Podunavski Braničevski i Borski okrug. U…

Transnacionalni program saradnje Jadransko-jonska inicijativa (ADRION)

Jadransko-jonska inicijativa osnovana je 2000. godine i obuhvata osam država partnera, od kojih su četiri države članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija), tri su države kandidati (Albanija, Crna Gora, Srbija), a jedna je potencijalna zemlja kandidat (Bosna i Hercegovina). Na Jadransko-jonskoj inicijativi nastala je Strategija EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR);  makroregionalna strategija koju je Evropska komisija usvojila 2014. Strategija…

Transnacionalni program saradnje Dunav

Najveći međunarodni sliv na svetu - Dunav danas teče kroz 10 zemalja, više nego bilo koja druga reka na svetu. Dunav iz Nemačke teče jugoistočno tokom 2.850 km, prolazeći ili graničeći sa Austrijom, Slovačkom, Mađarskom, Hrvatskom, Srbijom, Rumunijom, Bugarskom, Moldavijom i Ukrajinom pre nego što se  slije Crno more. Njegov sliv se proteže u još devet zemalja. Danas je 2.415…

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26