Horizontalna podrška - Tvining i TAIEX

Ova vrsta pomoći se odnosi na pružanje praktičnih saveta i podrške od strane javne uprave pojedine članice Evropske unije javnoj upravi Srbije kako bi se obezbedilo efikasnije poštivanje evropskog zakonodavstva. Tvining projekti podrazumevaju dugoročni boravak (najmanje 12 meseci) državnog službenika iz neke države članice u istu takvu instituciju u Srbiji, na primer iz nemačkog Ministarstva životne sredine u isto takvo ministarstvo u Srbiji. Državni službenik poseduje direktno iskustvo u određenoj oblasti. Tvining uglavnom sprovodi nekoliko država članica, a može da obuhvata i angažovanje drugih stručnjaka osim stalnog savetnika, kao i obuke i studijske posete.

Laki tvining podrazumeva projekat koji traje najduže 10 meseci i ne može prevazilaziti iznos od 250.000 evra. Tvining projekti u Srbiji bave se, na primer unapređenjem bezbednosti transfuzije i transplantacije, unapređenjem konkurentnost srpskih poljoprivrednika na tržištu EU, ispitivanjem kvalitete vode u celoj Srbiji, osnaživanjem potrošačkih prava, upravljanjem opasnim otpadom itd.

Pročitajte više o tviningu ovde

Priče o tvining projektima o zaštiti potrošača u Srbiji, i o suzbijanju ilegalnih migracija pogledajte dole


Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26