Regionalne mreže

Regionalne strukture i mreže promovišu regionalnu saradnju, umrežavanje i razmenu najboljih praksi kako bi se korisnicima IPA II pomoglo da se pripreme za članstvo u EU, usklade nacionalno zakonodavstvo sa pravom EU (acquis) i postepeno se prilagode standardima i praksi EU.

Regionalni savet za saradnju (RSS)

Osnivanjem Regionalnog saveta za saradnju (RSS) februara 2008. godine, oformljena je „struktura" regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi. RSS je fokusiran na sektorsku saradnju u region i razvijanje regionalnih projekata od zajedničkog interesa kroz ekonomski i socijalni razvoj, energetiku i infrastrukturu, pravosuđe i unutrašnje poslove, bezbednost, jačanje ljudskog potencijala, te parlamentarnu saradnju. Osim Srbije, učesnice RSS su: Albanija, BiH, Bugarska, Crna…

Regionalna škola za javnu upravu

Na svakodnevnoj razini javna administracija učestvuje u svim fazama pristupanja EU, a u isto vreme nalazi se u procesu reforme kako bi postala pouzdaniji i efikasniji servis za građane i privredu. Zato je administracija kičma svake države, pogotovo u pristupanju EU, a reforma javne uprave jedna je od najvažnijih oblasti za Srbiju i zemlje Zapadnog Balkana. Ključna organizacija za podršku…

Mreža tužilaca

Kako se zemlje Zapadnog Balkana sve češće koriste kao baza za trgovinu drogom i oružjem, korupciju i terorizam u okviru međunarodnog organizovanog kriminala, Evropska unija je podržala profesionalnu mrežu javnih tužilaca iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Od 2011. do 2017. EU je podržala ovu mrežu sa 10,5 miliona evra. Mreža funkcioniše na osnovu…

ILECUs - Međunarodne kordinacione jedinice za sprovođenja zakona

 Bez jake regionalne saradnje u policijskim pitanjima, mnoge kriminalce bi zaobišla bi pravda jednom kad napuste zemlju. Štaviše, danas je organizovani kriminal transnacionalno orijentisan i ne poznaje granice. U svakoj od zemalja Zapadnog Balkana, uključivo i Srbiju, Evropska unija je finansirala Jedinicu za koordiniranje sprovođenja zakona (ILECU) koja deluje kao jedinstvena kontakt tačka za razmenu informacija u međunarodnim istragama na…

ECRAN - Regionalna mreža za pristupanje u oblasti životne sredine i klimatskih promena

S ciljem uspostavljanja EU standarda o životnoj sredini i klimatskim promenama u državama Zapadnog Balkana, od 2000. do 2016. EU je finansirala tri uzastopna regionalna programa. Oni su bili okviri za razmenu iskustava i najboljih praksi, za prenos znanja i veština i za izgradnju institucija. ECRAN, poslednji regionalni program (2014.-2016.) koji se finansirao sa pet miliona evra, bazirao se na…

SEETO - Transportni opservatorij za Jugoistočnu Evropu

Transportna zajednica, po uzoru na Energetsku zajednicu, međunarodna je organizacija sastavljena od država EU i Zapadnog Balkana. Nije povezana samo sa Zapadnim Balkanom, već ima širi uticaj na region kroz infrastrukturne investicije, gde je EU uložila 760 miliona evra u 42 projekta za bolju železničku vezu, sigurnije puteve i brže prelaze granica. Pored ulaganja, ključni cilj je proširiti saobraćajne standard…

Energetska zajednica

Trgovina energijom na Zapadnom Balkanu i integracija sa tržištem EU koja bi poboljšala sigurnost snabdevanja građana i industrije u regionu bili su glavni ciljevi Energetske zajednice osnovane 2006. u Atini (Grčka). Fokusira se i na liberalizaciju tržišta, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost koja primenjuje pravila i principe unutrašnjeg energetskog tržišta EU na zemlje jugoistočne Evrope i Crnomorske regije na…

CEFTA - Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini

Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini pomaže ekonomijama Zapadnog Balkana da se pripreme za konkurentne pritiske jedinstvenog tržišta EU. Uzajamna liberalizacija trgovine pojačava konkurenciju i podstiče nacionalne reforme kojima se jača konkurentnosti domaće privrede. Srbija se pridružila članstvu CEFTA u decembru 2006., zajedno sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Kosovom*, Severnom Makedonijom, Moldavijom, Rumunijom i Srbijom. CEFTA je…

SWG - Stalna radna grupa za ruralni razvoj

Stalna radna grupa za ruralni razvoj (SVG) je organizacija za održivi ruralni razvoj osnovana kao platforma za umrežavanje i regionalnu saradnju u junu 2005. godine. Sastoji se od predstavnika vladinih institucija odgovornih za poljoprivredu i ruralni razvoj Zapadnog Balkana. Akcenat se daje razvoju kapaciteta individualnih poljoprivrednika, organizacija i preduzeća. Pored toga, fokus je takođe na uspostavljanju struktura i procesa za…

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26