Vladavina prava

Lokalni poziv ka EU

Lokalni poziv ka EU

Izrada Šengenskog akcionog plana

Izrada Šengenskog akcionog plana

Smernice za migrante – vodič kroz lavirint

Smernice za migrante – vodič kroz lavirint

EU za žrtve i svedoke krivičnih dela u Srbiji

EU za žrtve i svedoke krivičnih dela u Srbiji

EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu

EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu

EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

PRAVDA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U RATU

PRAVDA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U RATU

EU protiv torture

EU protiv torture

EU za slobodu informacija u Srbiji

EU za slobodu informacija u Srbiji

Nacionalni konvent o EU u Srbiji (NKEU)

Nacionalni konvent o EU u Srbiji (NKEU)

EU za Visoki savet sudstva

EU za Visoki savet sudstva

EU za prevenciju i borbu protiv korupcije

EU za prevenciju i borbu protiv korupcije

EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji

EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji

Last updated: 23. Maj 2022. 17:27