,,Građani na straži - slobodni, fer i demokratski izbori u Srbiji"

O čemu se radi?

Cilj projekta je jačanje vladavine prave i poboljšanje uslova za direktno uključivanje građana u demokratske procese i reforme povezane sa EU integracijom. Akcije tokom projekta će obezbediti nepristrasnu i nezavisnu procenu integriteta i poštovanje izbornih procedura- izborna kampanja, izborni dan i postizborni period, jer su izbori prva osnova za osiguranje poverenja građana u politički proces.

Cilj je da se u Srbiji ukorene osnovne tekovine Evropske Unije- promovisanje i poštovanje slobode, vladavina prava i time doprinose ispunjenju ključnih uslova za pristupanje EU.

Naše delovanje će ohrabriti civilno društvo da se uključi u zaštitu integriteta i demokratskog karaktera izbora. Umrežene organizacije civilnog društva sa znanjem i veštinama moći će da se suprotstave zloupotrebama izbora,  da se izbore sa niskim kapacitetima izborne administracije i nedostacima poverenja javnosti u demokratske institucije. Smanjiće se tenzija u izbornom procesu i promovisaće se okruženje za participativnu demokratiju.

Specifični ciljevi i aktivnosti

  • Izgradnja kapaciteta civilnog društva za prethodno navedene stvari podrazumeva izgradnju mreže lokalnih koordinatora i dugoročnih posmatrača izbornih uslova pod nazivom “Građani na straži”.
  • Realizacija grant programa „Inovativni pristup poboljšanju izbornih procedura i participativne demokratije“-podrška lokalnim OCD. Ovo je podstrek građanskom aktivizmu u demokratskim procesima što će biti formulisamo kao jasan zahtev građana za slobone i fer demokratske izbore. Ozbiljna pažnja će biti posvećena razvijanju političke pismenosti stanovništva.
  • Organizacija zagovaračke kampanje za poboljšanje zakonodavnog okvira i usvajanje međunarodnih preporuka za posmatranje izbora.
  • Organizacija kampanje za podizanje svesti. Kampanja podizanja svesti javnosti biće ključna aktivnost za angažovanje građana za stalni nadzor i zahtev za slobodnim i fer izborima.
Last updated: 24. Jun 2022. 14:37