EU za Srbiju otpornu na katastrofe

Kontekst:

Katastrofe utiču na živote ljudi, kao i na ekonomsku stabilnost, zaštitu životne sredine, smanjuju razvojni potencijal zemlje, i predstavljaju rizik po ekonomsku i društvenu stabilnost. INFORM globalni indeks ugroženosti sa ocenom 3,5 svrstava Srbiju u grupu zemalja srednjeg rizika i prilične stabilnosti. Iako primenjena INFORM metodologija procenjuje osetljivost Srbije kao umereno nisku, ipak prepoznaje institucionalne i upravljačke nedostatke (ocenjene sa 5,2), kao i nedostatke u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (5,7) koji imaju podrivajući uticaj na sveobuhvatnu sposobnost odgovora na katastrofe. Glavni izazovi sistema smanjivanja rizika od katastrofa i upravljanja kriznim situacijama u Srbiji su fragmentiranost institucionalnog okvira i procedura, ali i nedovoljni kapaciteti na centralnom i lokalnom nivou za adekvatnu prevenciju, spremnost i odgovor na potrebe koje se tiču smanjenja rizika od katastrofa, kako lokalnih zajednica, tako i celokupnog stanovništva.

Očekivani rezultati:

Unapređenje infrastrukture

•            Rekonstruisano i opremljeno sedište Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i uspostavljen Republički informacioni centar;

•            Izgrađen i opremljen prvi trening centar za obuku pripadnika civilne zaštite u oblasti prevencije, reagovanja i otklanjanja posledica prirodnih i drugih katastrofa u Kraljevu;

Nabavka opreme 

•            Unapređeno reagovanje u slučajevima šumskih i drugih požara kroz nabavku 27 specijalizovanih vozila i opreme; 

•            Unapređeno reagovanje i zaštita zdravstvenih radnika u Srbiji kroz nabavku 12 ambulantnih vozila, 2 vozila za dekontaminaciju i 100 setova visoko zaštitnih odela;

•            Organizovano 15 teretnih letova za hitno dopremanje 721 tone medicinske opreme i materijala za suzbijanje epidemije izazvane virusom COVID 19;

•            Ojačana tehnička opremljenost Gorske službe spasavanja kroz nabavku specijalizovane opreme, uniformi i vozila;

•            Kroz nabavku mobilnih brana, unapređen sistem odbrane od poplava kritičnih mikrolokacija sliva Zapadne Morave;

•            Uspostavljen prvi, nacionalni Registar rizika od katastrofa u skladu sa EU standardima u cilju stvaranja osnova za informisano urbano i investiciono planiranje;

Ulaganje u humani potencijal

•            Obučeno 900 predstavnika lokalnih samouprava, jedinica civilne zaštite, organizacija civilnog društva i članova lokalne zajednice za oblasti civilne zaštite, smanjenja rizika od katastrofa i prilagođavanja na klimatske promene;

•            Obučeno preko 40 predstavnika Gorske službe spasavanja i akreditovano prema EU standardima za reagovanje u visoko rizičnim operacijama spasavanja;

•            Ojačana mreža volontera i funkcionisanje 900 pripadnika civilne zaštite iz 18 opština i gradova udruženih u sporazum o saradnji sliva Zapadne Morave;

•            Unapređen konsultativni proces na lokalnom nivou kroz uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje odluka koje se tiču prevencije i upravljanja rizicima.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41