Civilna zaštita

Projekata u toku: 6
Završenih projekata: 0

O sektoru

Na nivou EU, glavna misija Evropske civilne zaštite i operacija humanitarne pomoći je očuvanje života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje i zaštita stanovništva pogođenog prirodnim katastrofama i krizama koje je stvorio čovek. Sa sedištem u Briselu, Generalni direktorat ECHO-a sa globalnom mrežom terenskih kancelarija, obezbeđuje brzu i efikasnu isporuku pomoći.

Civilna zaštita EU sastoji se od pomoći koja se isporučuje neposredno nakon katastrofe u Evropi i širom sveta. Pomoć uključuje direktnu materijalnu pomoć, raspoređivanja posebno opremljenih timova ili stručnjaka koji procenjuju podršku na terenu. Kada neka zemlja nije sposobna da obuzda katastrofu, ostale države učesnice stupaju u akciju i pružaju pomoć. Sve države članice EU, kao i Srbija učestvuju u mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Kada su u maju 2014. godine Srbiju pogodile ekstremne poplave, timovi civilne zaštite EU raspoređeni su u Srbiji kako bi pomogli vlastima da saniraju posledice poplava i koordinirali nadolazeću pomoć EU. Procjenjuje se da je tom katastrofom indirektno bilo zahvaćeno preko tri miliona ljudi, stotine hiljada ljudi bilo je evakuisano iz svojih domova.

U vanrednoj fazi, Srbija je zatražila pomoć u obezbeđivanju čiste vode i sanitetu. U mnogim pogođenim područjima oštećena je ključna infrastruktura, uključujući mostove i puteve kao i zdravstvene i obrazovne ustanove. Dole navedeni projekti pričaju priču o civilnoj zaštiti EU i humanitarnoj pomoći kada je Srbiji bilo najteže. Srbija je takođe imala koristi od Mehanizma civilne zaštite EU 2015. godine u efektivnom odgovoru na izbegličku krizu. EU je vodeći pružalac humanitarne pomoći za izbeglice u Srbiji. Od 2015. osigurano je više od 80 miliona evra za izbegličku krizu, preko projekata koji se odnose na distribuciju hrane u prihvatnim centrima, zaštitu najugroženijih grupa u pogođenom stanovništvu i aktivnosti vezane za obrazovanje. 


Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova

Podrška Evropske unije civilnoj zaštiti u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas. Za vreme velikih poplava 2014. godine EU je pomogla sa više od 140 miliona evra, a od početka izbegličke krize 2015. godine je pomogla sa više od 80 miliona evra. Kada je u Evropi izbila kriza COVID-19, EU je uspostavila i pokrenula mehanizme solidarnosti u koje je uključena i Srbija. Ugovorena je i pokrenuta hitna pomoć Srbiji za oporavak od krize COVID-19 u vrednosti od preko 93 miliona evra.

Pored zemalja članica, Srbija je jedna od zemalja koja učestvuje u mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.  

U okviru Evropske unije, glavna misija Evropske civilne zaštite i operacija humanitarne pomoći je očuvanje života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje i zaštita stanovništva pogođenog katastrofama i krizama.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

EU institucije/tela

Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (DG ECHO)

Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (DG ECHO)

Koordinacioni centar za hitne slučajeve (ERCC)

Koordinacioni centar za hitne slučajeve (ERCC)

Pojačani kapacitet odgovora (ERC)

Pojačani kapacitet odgovora (ERC)

NOHA (Mreža o humanitarnoj akciji)

NOHA (Mreža o humanitarnoj akciji)

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34