Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora Republike Srbije za nadzor zaraznih bolesti


Ovaj tvining projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Finski institut za zdravlje (THL) sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Jačanje i usaglašavanje laboratorijskih kapaciteta mreže instituta za javno zdravlje Republike Srbije (ZZJZ) i nacionalnih referentnih laboratorija (NRL), centralni je element za unapređenje sistema nadzora i istraživanja zaraznih bolesti širom zemlje.

Dobre zdravstvene laboratorije su motor mehanizma za nadzor i reagovanje na zarazne bolesti jer obezbeđuju pravovremene, pouzdane i potpune podatke o brzim, relevantnim, odgovarajućim i delotvornim merama prevencije i kontrole od strane organa javnog zdravlja, uz blisku saradnju epidemiologa.

Izgradnja kapaciteta u projektu će se kretati u četiri pravca: obuka; unapređivanje laboratorijskog rada; poboljšanje IT komunikacione infrastrukture i protoka podataka; poboljšanje liderstva, koordinacije, upravljanja i umrežavanja svih ključnih aktera na prvoj liniji sistema nadzora i odgovora na zarazne bolesti kroz ažurirane i usklađene smernice, procedure i standarde kvaliteta.

Uspešna implementacija projekta će doprineti:

1) jačanju institucionalnih kapaciteta Republike Srbije i zakonodavnog okvira za ispunjavanje uslova za članstvo u EU u oblasti javnog zdravlja,

2) efektivnom učešću Republike Srbije u komunikacionim mrežama Evropske unije za nadzor bolesti,

3) smanjenju rizika od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih pretnji, što je opšti cilj projekta.


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41