Vesti

Otvoren javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za tehničku podršku u izradi I/ili unapređenju planova kvaliteta vazduha I/ili kratkoročnih akcionih planova zaštite kvaliteta vazduha

Otvoren javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za tehničku podršku u izradi I/ili unapređenju planova kvaliteta vazduha I/ili kratkoročnih akcionih planova zaštite kvaliteta vazduha

Uz podršku Evropske unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB),…

Last updated: 24. Maj 2022. 14:40