Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Horizontalno orijentisani projekti su u svom delokrugu međusektorski fokusirani na jačanje institucionalnih, administrativnih i zakonodavnih okvira za efikasno sprovođenje pregovora o pristupanju. Specifični ciljevi ovih projekata su podrška srpskoj administraciji da efikasno ispunjava zahteve i uslove proistekle iz pregovora o pristupanju i uspešno upravlja celokupnom EU integracijom i pretpristupnom pomoći koja je usmerena ka članstvu u EU. Pored fokusiranja na administraciju, cilj je povećati podršku…
Pročitaj više o sektoru...
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41