Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Projekti iz sektora

Projekat

Projekat

Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji

Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji

Osnovni cilj je unapređenje položaja žena i podrška lokalnim zajednicama u ispunjavanju njihovih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti. Na putu do rodne ravnopravnosti:Daćemo…

Podrška učestvovanju u EU programima

Podrška učestvovanju u EU programima

O čemu se radi?Cilj projekta je da unapredi potencijal Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za projekte koji se finansiraju iz EU programa. Kao zemlja kandidat za…

Projekat IPA vidljivost i komunikacija

Projekat IPA vidljivost i komunikacija

O čemu se radi? Zvanični naziv projekta je “Pojačana implementacija vidljivosti i komunikacionih aktivnosti IPA programa” i njegov zadatak je da poboljša vidljivost i komunikaciju…

#EUzaTebe kampanje u Srbiji

#EUzaTebe kampanje u Srbiji

Kroz stvarne priče običnih ljudi i njihovo iskustvo o vrednostima EU, tri integrisane komunikacione kampanje treba da dopru do srca ljudi u Srbiji na kreativan…

Puls Evrope - medijske posete EU

Puls Evrope - medijske posete EU

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” ima za cilj da približi proces evropskih integracija i primere dobre evropske prakse građanima Srbije, kroz kvalitetne medijske…

Program podrške EU razvoju opština - EU PRO

Program podrške EU razvoju opština - EU PRO

O čemu se radi?EU PRO doprinosi ukupnom društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i zapadne Srbije i južne i istočne Srbije. Cilj je…

Pripremi se za učešće

Pripremi se za učešće

Konsenzus je da civilno društvo u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta za aktivno angažovanje i značajniji doprinos u pregovorima sa EU o ekonomskim temama…

Podrška Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

Podrška Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

Nacionalni konvent je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija. Nacionalni konvent pruža…

Razvoj sistema za upravljanje kohezionom politikom

Razvoj sistema za upravljanje kohezionom politikom

Značaj projektaNaglašavanje važnosti Kohezione politike za budući socijalno-ekonomski razvoj Srbije;Sprovođenje ovog projekta će pružiti podršku sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 22, kao i za…

Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Ciljevi i aktivnosti projektaGlavni cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i njegova implementacija. Kako bi se postigli predviđeni…

Podrška planiranju, programiranju i koordinaciji u vezi sa EU i drugom finansijskom pomoći (PPF 10)

Podrška planiranju, programiranju i koordinaciji u vezi sa EU i drugom finansijskom pomoći (PPF 10)

Ugovor će podržati razvoj čvrstog strateškog i operativnog okvira za finansiranje iz fondova EU i, kad god je to moguće, iz drugih izvora finansijske pomoći.…

EU za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama (Evaluacija i monitoring)

EU za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama (Evaluacija i monitoring)

Ciljevi projektaSvrha ovog projekta je pružanje procene usaglašenosti (ili nmonitoringa) ispunjenja četiri opšta uslova i osam promenljivih indikatora za reformu javne uprave (RJU) i upravljanja…

Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49