#EUzaTebe kampanje u Srbiji

Kroz stvarne priče običnih ljudi i njihovo iskustvo o vrednostima EU, tri integrisane komunikacione kampanje treba da dopru do srca ljudi u Srbiji na kreativan i angažovan način kako bi se smanjila distanca između građana Srbije i EU. Digitalna kampanja, aktivna od maja 2022. godine, uključiće kontinuiranu komunikaciju na društvenim medijima i portalima kako bi se podržao doseg tri glavne kampanje.

Last updated: 24. Maj 2022. 11:58