EU za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama (Evaluacija i monitoring)

Ciljevi projekta

Svrha ovog projekta je pružanje procene usaglašenosti (ili nmonitoringa) ispunjenja četiri opšta uslova i osam promenljivih indikatora za reformu javne uprave (RJU) i upravljanja javnim finansijama (UJF) tokom tri kalendarske godine 2016, 17 i 19, kao i davanje preporuka Delegaciji EU o predloženim iznosima za isplatu u skladu sa sektorskim reformskim ugovorom (SRU).

Last updated: 24. Jun 2022. 14:37