Javna uprava

Javna uprava je okosnica svake države, posebno u procesu pridruživanja EU, jer predvodi čitav proces evropskih integracija. U tom je procesu presudna strategija i akcioni plan reforme javne uprave (PAR), kao i program reforme upravljanja javnim finansijama. Ove krovne strategije podržavaju brojne konkretne strateške aktivnosti. Vlada obezbeđuje redovno praćenje i izveštavanje o sprovođenju reformi, ali takođe pokriva i upravljanje EU fondova. Dakle, projekti u Srbiji…
Pročitaj više o sektoru...

PRIČE IZ SEKTORA

Klikni ovde za još priča

Kroz IPA projekte gradimo ne samo nove oblasti iz statistike već i nove mlade lidere koji će predvoditi našu instituciju i Srbiju u budućnosti.

Miladin Kovačević
Republički zavod za statistiku

Kroz IPA projekte gradimo ne samo nove oblasti iz statistike već i nove mlade lidere koji će predvoditi našu instituciju i Srbiju u budućnosti.

Miladin Kovačević
Republički zavod za statistiku
Last updated: 3. Februar 2023. 12:51