Radna mesta i ekonomski razvoj

Projekata u toku: 5
Završenih projekata od 2016.: 8

O sektoru

Kao jedan od prioriteta Evropske unije, sektor radnih mesta i ekonomski rast uključuje zajmove ili garancije sa većim kapacitetom za rizik; korišćenje budžeta EU za usmeravanje sredstava ka radnim mestima, rastu i konkurentnosti; pružanje podrške nacionalnim vladama u podsticanju rasta i ulaganja, u skladu s pravilima EU o Paktu o stabilnosti i rastu; te smanjivanje birokratije za mala i srednja preduzeća (MSP) i promovisanje preduzetništva koje može stvoriti radna mesta.


EU pomaže Srbiji da poveća radna mesta i ubrza ekonomski rast, i na taj način promoviše projekte koji povećavaju konkurentnost, ubrzavaju prilagođavanje strukturnim promenama, podstiču povoljno poslovno okruženje, povećavaju domaće i strane investicije i poboljšavaju celokupno poslovno okruženje u kome MSP posluju. Podstiču se kako preduzetništvo tako i inovacije. Takođe se sufinansiraju projekti usmereni na smanjenje svih ograničenja rasta poslovanja, uključujući bolju poslovnu sredinu, lakši pristup finansijama, promociju preduzetničke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća.  


Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

 • Ministarstvo za evropske integracije
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Ministarstvo kulture i informisanja
 • Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća
 • Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj
 • Zavod za intelektualnu svojinu
 • Komisija za zaštitu konkurencije
 • Narodna banka Srbije

Podrška Evropske unije razvoju ekonomije i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 78 miliona evra za period od 2001. do danas. Sredstva se koriste za projekte podrške konkurentnosti preduzeća i promociju izvoza, osiguravanje kredita i garancija za poboljšanje konkurentnosti i inovacije malih i srednjih preduzeća, povećanja broja radnih mesta, zaštitu konkurencije i zaštitu prava intelektualne svojine. Preko 95 hiljada malih i srednjih preduzeća u Srbiji finansirano je kroz programe EU.

Projekti EU iz ovog sektora unapređuju konkurentnost srpskih preduzeća na tržištu Evropske unije sa preko 500 miliona potrošača. 

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

EU institucije/tela

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Generalni direktorat za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CONNECT)

Generalni direktorat za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CONNECT)

Generalni direktorat za konkurenciju

Generalni direktorat za konkurenciju

Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROW)

Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROW)

Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO)

Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO)

Generalni direktorat za trgovinu

Generalni direktorat za trgovinu

Evropska investiciona banka

Evropska investiciona banka

Last updated: 30. Jun 2022. 10:36