Radna mesta i ekonomski razvoj

O sektoru

Evropska unija je najveći donator i najvažniji trgovinski partner Srbije, a kompanije iz EU najveći investitori u srpsku privredu. Ukidanje trgovinskih barijera, investicije iz zemalja članicama i projekti koji imaju za cilj da povećaju konkuretnost preduzeća, poboljšanju poslovno okruženje i podstaknu inovacije, doprineli su rastu broja radnih mesta i ekonomskom razvoju Srbije.


EU pruža podršku ekonomskom razvoju Srbije osnaživanjem privatnog sektora, posebno malih i srednjih preduzeća koja su ključna za postizanje privrednog rasta i otvaranja novih radnih mesta. Projekti koje EU finansira u Srbiji podstiču nova radna mesta, ekonomski i tehnološki razvoj, i unapređenje zakonodavnog okvira, što sve zajedno doprinosi boljem privrednom okruženju. 

EU podstiče saradnju nauke i privrede, sa ciljem da podstakne kompanije i naučno-istraživačke institucije i organizacije da kreiraju inovativne proizvode sa tržišnim potencijalom. U 99 lokalnih samopurava, EU pruža direktnu pomoć preduzetnicima, preduzećima i organizacijama za podršku poslovanju kako bi se unapredila održivost i konkurentnost preduzeća i otvaranje novih radnih mesta. 

Podrškom Nacionalnoj službi za zapošljavanje, EU pomaže aktivnu politiku zapošljavanja teže zapošljivih lica kroz subvencije za otvaranje novih radnih mesta, kao i subvencije za samozapošljavanje i obuke za potrebe tržišta rada. 

 EU podržava poslovne inkubatore u Srbiji kako bi ojačala njihove kapacite. Time se početnicima u poslu pomaže stvaranje kvalitetnijih proizvoda i usluga, sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti na domaćem i globalnom tržištu, čime se unapređuje njihov izvozni potencijal. 

U Donjem Podunavlju, EU podržava delatnike u oblasti turizma kako bi nadogradili svoje privredne i turističke kapacitete. 

 EU takođe podržava Vladu Republike Srbije u procesu poboljšanja i osavremenjivanja postojećeg zakonodavnog okvira, u primenjivanju već postojećih procedura na transparentan i efikasan način, kao i na usvajanju zakonskih regulativa i javnih politika kojima bi se osiguralo podsticanje i stimulisanje ekonomskog razvoja Srbije. 

Mala i srednja preduzeća, kao i kompanije iz Srbije mogu da konkurišu za finansijska sredstva putem nekoliko projekata i programa, kao što su nabavka opreme, programi Inovacionog fonda podržani od strane EU, kao i Kreativna Evropa za preduzeća koja rade u sektoru kulture. Brojni finansijski instrumenti dostupni su i kroz program regionalni WB EDIF, projekat „EU za Srbiju - finansiranje malih i srednjih preduzeća“, Evropsku investicionu banku, dok EBRD pruža savetodavnu podrška malim i srednjim preduzećima.


Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

 • Ministarstvo za evropske integracije
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Ministarstvo kulture i informisanja
 • Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća
 • Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj
 • Zavod za intelektualnu svojinu
 • Komisija za zaštitu konkurencije
 • Narodna banka Srbije


EU institucije/tela

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL)

Generalni direktorat za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CONNECT)

Generalni direktorat za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CONNECT)

Generalni direktorat za konkurenciju

Generalni direktorat za konkurenciju

Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROW)

Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROW)

Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO)

Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO)

Generalni direktorat za trgovinu

Generalni direktorat za trgovinu

Evropska investiciona banka

Evropska investiciona banka

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41