Javna uprava

Projekti iz sektora

EU podrška za upravljanje javnim finansijama

EU podrška za upravljanje javnim finansijama

Šta je projekat „EU podrška za upravljanje javnim finansijama“? U junu 2021. Vlada Srbije usvojila je Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025, dopunjujući…

Integrisano upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi Republike Srbije

Integrisano upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi Republike Srbije

Nakon nekoliko godina implementacije regulatornog okvira za državnu upravu zasnovanog na kompetencijama, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) zatražilo je podršku u izgradnji svojih…

Program EU Exchange 6

Program EU Exchange 6

Program EU Exchange 6 predstavlja podršku Evropske unije lokalnim samoupravama (LS) u Srbiji za ključne reformske procese na putu pristupanja EU. Program se gotovo u…

Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Srbiji

Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Srbiji

Opšti cilj projekta je pružanje podrške reformi javne uprave kroz jačanje profesionalnosti i odgovornosti državnih službenika na položaju.Specifični cilj je jačanje menadžerskih i profesionalnih kapaciteta…

EU za razvoj statistike u Srbiji

EU za razvoj statistike u Srbiji

Usaglašavanjem će se olakšati i unaprediti uporedivost podataka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou prema vrsti prikupljenih podataka i prema vremenu njihovog prikupljanja.Projekat se sastoji…

EU za podršku reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora

EU za podršku reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora

CiljeviReforma javne uprave u Srbiji ima za cilj stvaranje javne uprave zasnovane na principima evropskog upravnog prostora, odnosno uprave koja pruža visok kvalitet usluga građanima…

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41