EU za razvoj statistike u Srbiji

Usaglašavanjem će se olakšati i unaprediti uporedivost podataka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou prema vrsti prikupljenih podataka i prema vremenu njihovog prikupljanja.

Projekat se sastoji od četiri komponente koje predstavljaju značajna statistička istraživanja:

   1. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021.
   2. Popis poljoprivrede 2021.
   3. Anketu o zdravlju stanovništva (EHIS 2019)
   4. Istraživanje višestrukih pokazatelja o položaju žena i dece (MICS 2019)


Projekat će doprineti jačanju primene nacionalnih strategija koje su usmerene na različite sektore i stejkholdere.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41