Zaštita životne sredine

Projekti iz sektora

Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode

Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode

Sektor: Poljoprivreda i hrana, Zaštita životne sredine Vreme implementacije: 2021–2025 Grad / Region: Srbija Pregovaračko poglavlje: 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj,…

Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове

Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове

EU za Zelenu agendu u Srbiji

EU za Zelenu agendu u Srbiji

Projekat će doprineti i naporima za dekarbonizaciju i ispunjavanje ciljeva iz Sporazuma o klimi iz Pariza, smanjenju zagađenja životne sredine - vazduha, zemljišta i voda,…

EU podrška reformama u sektoru voda

EU podrška reformama u sektoru voda

Tokom aktivnosti projekta biće analizirani organizacija i poslovanje javnih komunalnih preduzeća, koja se bave pružanjem vodnih usluga i razvijen model za njihovu reorganizaciju i unapređenje…

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

Kontekst: Katastrofe utiču na živote ljudi, kao i na ekonomsku stabilnost, zaštitu životne sredine, smanjuju razvojni potencijal…

EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

Srbija je 2020. godine proizvela 2,95 miliona tona komunalnog otpada. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, 79,45% komunalnog otpada odloženo je na deponije. Nema…

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

EU PPF Program

EU PPF Program

EU PPF program je usmeren na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energetike i transporta, kao i na organizaciju…

Last updated: 25. Januar 2023. 12:50