Пројекат EU4Green подржава Западни Балкан – Албанију, Босну и Херцеговину, Косово, Црну Гору, Северну Македонију и Србију – у зеленој транзицији. Примарни циљ EU4Green пројекта је да учини економије зеленијим,  и компетентнијим, и да ојача Западни Балкан у заштити животне средине.

 

Пет аспекта EU4Green пројекта у озелењавању Западног Балкана су:

       Декарбонизација: клима, енергија, мобилност

       Отклањање загађења: ваздух, вода и земљиште

       Биодиверзитет: заштита и обнова екосистема

       Циркуларна економија

       Одржива пољопривреда и производња хране

Подршка EU4Green пројекта Западном Балкану такође је део ЕУ интеграција читавог региона. Пошто је имплементација Зелене агенде приоритет за Европску унију, подршка зеленој транзицији ће олакшати придруживање Западног Балкана Унији.

Економије Западног Балкана усвојиле су Европску зелену агенду потписивањем Софијске декларације у новембру 2020. Од тада је Зелена агенда постала смерница за зелену транзицију у региону Западног Балкана.

Током EU4Green пројекта, привреде Западног Балкана ће такође унапредити међусобну сарадњу, доносећи многе економске и еколошке користи за више од 20 милиона људи у региону.

Европска унија финансира пројекат EU4Green са 10 милиона евра и Аустријска агенција за одрживи развој са милион евра, а спроводи га Агенција за животну средину Аустрије у сарадњи са владама и институцијама Западног Балкана.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52