EU PPF Program

EU PPF program je usmeren na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energetike i transporta, kao i na organizaciju više od 70 obuka za predstavnike relevantnih lokalnih i državnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta. Uz pomoć EU PPF programa, priprema se sva neophodna dokumentacija za 15 velikih projekata u oblasti transporta, energetike i životne sredine, čija je potencijalna investiciona vrednost veća od 900 miliona evra (885 miliona evra investicija + 21 milion evra za tehničku pomoć).

Poseban zadatak u okviru programa je stručna pomoć u ažuriranju i strukturnom prilagođavanju višegodišnjeg planskog dokumenta za razvojnu pomoć (Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć – NAD), za period 2014-2017, sa projekcijama do 2020. godine. Takođe, EU PPF pomaže Ministarstvu za evropske integracije i resornim ministarstvima u programiranju pretpristupnih fondova za 2018, 2019 i 2010 godinu i u razvoju novog NAD dokumenta za period od 2020 do 2025 kako bi se precizno definisali zahtevi Srbije za međunarodnu pomoć.

EU PPF programom upravljaju Delegacija Evropske unije u Republici SrbijiMinistarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) i Ministarstvo za evropske integracije koje je ujedno i ključni korisnik.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52