Zaštita životne sredine

Projekti iz sektora

EU4Green

EU4Green

Пројекат EU4Green подржава Западни Балкан – Албанију, Босну и Херцеговину, Косово, Црну Гору, Северну Македонију и Србију – у зеленој транзицији. Примарни циљ EU4Green пројекта…

Nabavka opreme za odvajanje izvora čvrstog otpada u 4 regiona

Nabavka opreme za odvajanje izvora čvrstog otpada u 4 regiona

NOx emission reduction at the TPP Nikola Tesla

NOx emission reduction at the TPP Nikola Tesla

EU za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Nišu

EU za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Nišu

Izgradnja komunalnog sistema za prečišćavanje i sakupljanje otpadnih voda u Nišu za partiju broj 1 i – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ciganski Ključ…

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Ovaj projekat predstavlja deo projekta "Hidrotehnički radovi i bagerovanje na kritičnim sektorima na Dunavu" i zajedno čine celinu.Projekat se bavi nadzorom nad izvođenjem radova i…

Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

O čemu se radi?U Srbiji se nalaze neke od najvažnijih reka Evrope. Po broju država koje mu pripadaju, sliv Dunava je najveći na svetu. U…

Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode

Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode

Rešavanje ovih izazova zahteva sveobuhvatan pristup, koji uključuje smanjenje rizika od katastrofa, adaptaciju na klimatske promene i istovremeno promoviše održive poljoprivredne prakse na svim nivoima.…

Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове

Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове

EU za Zelenu agendu u Srbiji

EU za Zelenu agendu u Srbiji

Projekat će doprineti i naporima za dekarbonizaciju i ispunjavanje ciljeva iz Sporazuma o klimi iz Pariza, smanjenju zagađenja životne sredine - vazduha, zemljišta i voda,…

EU podrška reformama u sektoru voda

EU podrška reformama u sektoru voda

Tokom aktivnosti projekta biće analizirani organizacija i poslovanje javnih komunalnih preduzeća, koja se bave pružanjem vodnih usluga i razvijen model za njihovu reorganizaciju i unapređenje…

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

Kontekst: Katastrofe utiču na živote ljudi, kao i na ekonomsku stabilnost, zaštitu životne sredine, smanjuju razvojni potencijal zemlje, i predstavljaju rizik po ekonomsku i društvenu…

EU za strategiju upravljanja otpadom

EU za strategiju upravljanja otpadom

CiljOpšti cilj je pružanje podrške administraciji Srbije za postizanje delotvornog upravljanja EU integracijama i pretpristupnom pomoći kako bi se ubrzale pripreme za članstvo u EU.Svrha…

EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

Srbija je 2020. godine proizvela 2,95 miliona tona komunalnog otpada. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, 79,45% komunalnog otpada odloženo je na deponije. Nema…

Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava

Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava

Zbog ekstremnih padavina u periodu od 13-16. maja 2014. godine,  došlo je do naglog i značajnog povećanja vodostaja u srednjim i malim rekama zapadne, jugozapadne,…

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Poznato je da je u okviru EU već uspostavljen jasan pravno obavezujući okvir za postizanje ciljeva Pariskog sporazuma iz 2015. godine, a takođe su uspostavljeni…

EU PPF Program

EU PPF Program

EU PPF program je usmeren na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energetike i transporta, kao i na organizaciju…

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Projekat Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog zakona o energetici, nacionalog akcionog plana za energetsku efikasnost i direktive o obnovljivim izvorima energije realizuje se…

EU za katastar rudarskog otpada

EU za katastar rudarskog otpada

CiljOpšti cilj projekta je da pruži pomoć Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena kroz izgradnju institucija i…

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Ciljevi projektaPoboljšanje treba da uključi јačanje kapaciteta proizvođača, dobavljača, trgovaca, tržišnih inspekciјa i tela za ocenu usaglašenosti, kako bi se pridržavali novih regulativa i kako…

EU za bolju životnu sredinu

EU za bolju životnu sredinu

Projekat obuhvata izradu nacrta nacionalne strategije, odnosno programa zaštite ambijentalnog vazduha sa relevantnim akcionim planom, izradu nacrta osam specifičnih planova implementacije za sprovođenje evropskih direktiva/uredbi…

EU za Naturu 2000 u Srbiji

EU za Naturu 2000 u Srbiji

Ciljevi projektaOpšti cilj projekta "EU za Naturu 2000 u Srbiji" je da poveća efikasnost Republike Srbije u pripremi za pristupanje EU u oblasti zaštite prirode.…

EU za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Kraljevu

EU za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Kraljevu

Osnovne informacije:Grad Kraljevo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, u Raškom okrugu, na ušću reke Ibar u Moravu. Kanalizacioni sistem grada Kraljeva obuhvata Kraljevo…

EU za sistem zaštite od poplava - Mačva

EU za sistem zaštite od poplava - Mačva

Sadržaj projektaSvrha uloge inženjera je da nadgleda izvođača radova „Hitni radovi na rekonstrukciji sistema za zaštitu od poplava - Mačva“, koji su definisani granicama projekta.…

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“

Otpadne vode iz termoelektrane "Kostolac B" imaju veoma jak uticaj na reku Mlavu, okolno zemljište i uopšte na životnu sredinu. Zagađenje ima ogromne implikacije na…

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52